Linkovi

Buš: Želim da Nacionalni direktor bude nezavisan i oslobodjen politièkih pritisaka  - 2004-08-02


Istièuæi da æe uèiniti sve što je u njegovoj moæi da porazi teroriste, predsjednik Buš je danas, nakon sastanka sa èlanovima Kabineta, objavio da æe implementirati neke od prekoruka nezavisne kongresne komisije koja je istraživala okolnosti pod kojima je došlo do napada 11. spetembra 2001. godine, kako bi se poboljšao rad i koordinacija amerièkih obavještajnih službi.

Obraæajuæi se novinarima u ružiènjaku Bijele kuæe, predsjednik Buš je objavio da æe implementirati nekoliko preporuka nezavisne Komisije, meðu kojima i naimenovanje nacionalnog direktora za obavještajne službe i osnivanje nacionalnog centra za ant-terorizam koji bi delovao kao kišobran organizacija postojeæim amerièkim obavještajnim službama.

Buš je danas objasnio kako najavljene reforme imaju za cilj da vladini funkcioneri, odgovorni za antiteroristièke aktivnosti barataaju sa najboljim moguæim informacijama kako bi mogli da donose ispravne i blagovremene odluke“.

Nacionalnom direktoru za obavještajne službe, predsjednik Buš meðutim, uprkos preporukama Komisije – nije dao mjesto u svom kabinetu, veæ æe on djelovati kao predsjednikov savjetnik koji æe nadgledati i koordinirati aktivnosti obavještajnih službi.

Buš je novinarima kazao da želi da Nacionalni direktor bude nezavisan i oslobodjen politièkih pritisaka.

Ideja o implementaciji odreðenih preporuka Kongresne Komisije nije najtoplije primljena od svih zvaniènika u Bijeloj Kuæi, jer æe neki u novoj reorganizaciji izgubiti dio ovlašæenja. Meðutim predsjednik Buš je odluèio da popusti pod snažnim pritiskom javnosti – èlanova Komisije, ali i predstavnika u oba doma Kongresa, koji su najavili da æe poslije avgustovske pauze – održati 14 saslušanja na temu reformi obavještajnih službi.

Buš je takoðe morao da regauje i na sve èešæe napade demokratskog protivkandidata na predsjednièkim izborima, Džona Kerija, koji je rekao da bi on kao predsjednik odmah realizovao sve preporuke komisije, najavljujuæi reformu obavještajnih agencija kao prioritet predsjednièkog mandata. Keri je rekao i da bi produžio rad nezavisne Komisije kako bi ona mogla da prati implementaciju svih preporuka.

Predsjednièki Kandidat Demokrata optužio je Bušovu administraciju da sporo i neefikasno djeluje u odnosu na preporuke Komisije i to obrazložuio èinjenicom da predsjednik Buš nije tražio hitno zasijedanje Kongresa kako bi nacionalni direktori za obavještajne službe odmah mogao da stupi na dužnost. Keri je ranije danas u intervjuu televizijskoj mreži CNN optužio administraciju da nije uèinmila dovoljno da se zaštite amerièke luke kao i nuklearna i hemijska postrojenja u Sjedinjenim državama.

XS
SM
MD
LG