Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.rps.psu.edu/0309/graphics/sounds.jpg">Nov frižider radi na principu vrlo glasnog zvuènika - 2004-08-02


Ovaj novi frižider konstruisali su nauènici sa Univerziteta države Pensilvanije na principu ”termoakustike.“ Na prvi pogled zvuèi paradoksalno. Kakve veze bi mogla da ima termika sa akustikom, odnosno razmena toplote sa širenjem zvuka. Ali, upravo u tome leži elegancija ovog otkriæa. Klasièni frižideri i klima uredjaji rade tako što elektrièni kompresor sabija specijalan gas freon, inaèe opasan po ozonski omotaè zemlje, koji tokom sabijanja odaje toplotu. Sabijeni gas se cevèicom odvodi u rashladni prostor gde se širi i pritom oduzima toplotu okolini. Medjutim, ako se oslobodi u atmosferu, freon je ekološki veoma opasan.

U novom frižideru umesto freona koristi se bezopasan gas helijum, a za njegovo sabijanje se umesto kompresora koristi zvuènik, smešten u specijalan kontejner sa gasom. Kada se pomene glasan zvuènik obièno se pomisli na koncert neke recimo hevi metal rok grupe, ali za sabijanje helijuma potreban je mnogo glasniji zvuk. Nauènici kažu da je zvuk u samom kontejneru snažniji od najsnažnijeg mlaznog avionskog motora, koji se dobija uz pomoæ naroèitog generatora vibracija. Medjutim van kontejnera èuje se samo tihi šum, èak tiši od klasiènog frižidera. Osim ovoga, helijum je potpuno bezopasan po prirodnu sredinu. Konstruktori novog frižidera oèekuju da bi kroz godinu-dve on mogao da se pojavi u redovnoj proizvodnji.

XS
SM
MD
LG