Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20040731/capt.lon11207311609.bosnia_powell_lon112.jpg">Kolin Pauel: Biæu zadovoljan kada Karadžiæ i Mladiæ budu u Hagu - 2004-07-31


Sekretar Pauel se tokom posete susreo sa trojicom èlanova Predsedništva BiH, kao i sa èlanovima Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova BiH Mladenom Ivaniæem. Pauel je podsetio da krajem godine NATO snage odlaze iz Bosne, te da æe ih zameniti EUFOR, snage Evropske Unije, ali da SAD ostaju predane integraciji Bosne i Hercegovine u evro-atlantske institucije. Medjutim, Pauel je jasno naznaèio da su za zastoj u integracijama, krivi neuspesi u hvatanju optuženih za ratne zloèine:

“SAD žele da vide Bosnu u Partnerstvu za mir i u NATO-u. Meðutim, neophodno je da Bosna ispuni svoje obaveze, koje se prvenstveno tièu saradnje sa Hagom. Ispunjavanje tih obaveza ne znaèi izgovaranje pravih reèi, veæ znaèi uèinak i hvatanje optuženika za ratne zloèine, prvenstveno Radovana Karadžiæa.“

Državni sekretar Kolin Pauel izjavio je da oni koji štite Karadžiæa i druge optuženike, meðu kojima je i Ratko Mladiæ, ugrožavaju politièku buduænost Bosne i Hercegovine. Na prošlomeseènom samitu NATO u Istambulu, NATO je ponovo odbio molbu BiH za uèlanjenje u Partnerstvo za mir, i to zbog obstrukcija Republike Srpske koja ne želi da izruèi tražene optuženike. Sa druge strane, sekretar Pauel je rekao da SAD ostaju optimistiène u pogledu reformi u Bosni i Hercegovini, u kojima æe da zadržati svoje prisustvo. Pauel je dodao da æe, uprkos dolasku snaga EU, alijansa uskoro otvoriti svoj štab u Sarajevu, odakle æe pružati pomoæ vlastima BiH na polju reforme odbrane, borbe protiv terorizma i kriminala. Tokom posete koja je trajala nešto više od èetiri sata, Pauel je razgovarao i sa visokim predstavnikom za BiH Pedijem Ešdaunom.

XS
SM
MD
LG