Linkovi

Dejvid Skiner: Politika Demokratske stranke prema Balkanu æe biti vraæanje na Klintonovu eru - 2004-07-30


Skiner:Konvencija Demokratske stranke nije promovisala neku opštu ili definitivnu poruku. Veæina govornika, kako izgleda, koncentrisala se na negativne aspekte Amerike, mada Demokrate žele da projektuju imidž nade, što deluje pomalo paradoksalno. Da vidimo po èemu se dve stranke razlikuju u pogledu unutrašnje i inostrane politike? Konvencija Demokratske stranke nije pokazala neke bitne razlike u oblasti unutrašnje politike, a neke razlike se uglavnom odnose na unutrašnju bezbednost i borbu protiv terorizma. Medjutim, stvarno velika razlika bi trebalo da bude u domenu inostrane politike. Demokrate obeæavaju znaèajne promene, mada se slažu sa predesednikom Bušom o potrebi borbe protiv terorizma, kako na domaæem tako i na inostranom terenu, ali žele da se u rešavanju tog problema daleko više koriste diplomatske veštine.”

Glas Amerike:Koja su onda kljuèna politièka pitanja uoèi predednièkih izbora i da li æe ona iæi u prilog Bušu ili Keriju?

Skiner:Najvažnije pitanje uoèi novembarskih predsednièkih izbora, jeste jednostavno - sama liènost Džordža Buša. Rrazlozi zbog kojih nemamo jasno definisane programe možda leže u èinjenici da æe biraèi izabrati predsednika na osnovu prihvatanja ili odbacivanja Bušove liènosti. Ukoliko bi se dogodio neki veæi teroristicki napad u Sjedinjenim Državama ili protiv amerièkih interesa u inostranstvu, to bi mogao da bude veoma važan faktor. Mada æe se u meðuvremenu govoriti o ratu protiv terorizma, osnovno pitanje o kojem æe biraèi da odluèe, odnosiæe se prvenstveno na meru predsednikovog uspeha u ratu protiv terorizma, a zatim na opštu ocenu njegovog proteklog èetvrogodišnjeg mandata.”

Glas Amerike:Koji su pozitivni, a koji negattivni aspekti dosadašnje predsednièke kampanje Demokrata i Republikanaca?

Skiner:Demokrate, suprotno Republikancima, ne dozvoljavaju da Keri bude u centru pažnje, odnosno da definišu platformu i kazu: to je naš kandidat i evo njegovog programa. Stoga æe izbori, ustvari, da budu referendum o jednom èoveku, o predsedniku Bušu, umesto da imate sukob ideja i nadmetanje gladijatora. To æe svakako imati svoje i negativne i pozitivne posledice.”

Glas Amerike:Kakva bi mogla da bude politika Demokratske stranke prema Balkanu?

Skiner:Politika Demokratske stranke prema Balkanu æe biti vraæanje na Klintonovu eru. Kao što znate, veliki broj bivših Klintonovih savetnika je angažovan u Kerijevoj kampanji. Demokrate optužuju Republikance za ravnodušnost prema Balkanu. U svetlu dogadjaja u Iraku i na Bliskom istoku, Republikanci favorizuju status kvo u tom regionu, stabilnost i veæe angažovanje Evropske unije. Republikanci verovatno, na primer, ne bi podržali nezavisnost Kosova. U suštini, imate izbor izmedju koncepta bivše Klintonove stranke i Republikanaca - koji nisu za drastiène promene na Balkanu.”

XS
SM
MD
LG