Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20040722/i/r1118666209.jpg">Bobi Fišer ima još jedan dan za žalbu japanskom ministru pravde oko njegovog hapšenja - 2004-07-29


Fišer se nalazi u zatvoru veæ dve nedelje, nakon što je uhvaæen od strane japanskih imigracionih vlasti kada je nameravao da odleti avionom iz Japana sa nevažeæim amerièkim pasošem.

Bobi Fišer bio je na tokijskom aerodromu pre dve nedelje, planirajuæi da ode na Filipine kada je uhvaæen zbog kršenja japanskog imigracionog zakona. Fišer je putovao sa amerièkim pasošem za koji su zvaniènici Sjedinjenih Država rekli da j poništen. Japanske imigracione vlasti odbacile su njegovu žalbu protiv deportacije.

Fišer je suoèen sa optužbama u sjedinjenim Državama zbog krešenja ekonomskih sankcija protiv bivše Jugoslavije. On je prekršio medjunarodne sankcije kada je tamo odigrao šahovski meè 1992. godine protiv rivala Borisa Spaskog. Prijatelji Bobija Fišera formirali su komitet za njegovu odbranu. Oni su rekli da je njegov pasoš nepropisno poništen i slažu se da bi on trebalo da bude pušten ili da mu bude dozvoljeno da otputuje u treæu zemlju. Džon Bosniæ koji je na èelu komiteta za njegovo oslobadjanje, je rekao da je borba za oslobadjanje Fišera daleko od toga da bi bila završena.

«Bobi æe najverovatnije odluèiti da se bori sa tim i da razotkrije naèin na koji se postupalo sa njim i mislim da je on u pobednièkoj poziciji».

Ugledni japanski politièar i strastveni igraè šaha Iæiji Iši izjavio je da želi da bude Fišerov garant, ukoliko æe to osigurati njegovo privremeno oslobadjanje.

«Zato što smatram da nema razloga da se krije i da ne postoji rizik da nestane. Zato æu garantovati za njega ukoliko bude pušten».

Za sada nema nagoveštaja od strane japanskih i amerièkih vlasti da li su Sjedinjene Države zatražile Fišerovo izruèenje. Njegovi prijatelji su rekli da se trude da osuguraju nemaèki pasoš za Fišera, s obzirom da je njegov pokojni otac bio nemaèki državljanin. Portparol nemaèke ambasade u Tokiju izjavio je da nije jasno na osnovu èega bi Fišer mogao da dobije nemaèko državljanstvo. Bobi Fišer ima vremena do petka da podnese žalbu japanskom ministru pravde kako bi intervenisao u ovom sluèaju. Fišer je osvojio titulu prvaka sveta u šahu 1972. godine kada je pobedio Borisa Spaskog iz Sovjetskog Saveza i ta je pobeda u Sjedinjenim Državama smatrana kao propagandna pobeda u hladnom ratu. Nakon njegovog uspeha 1992. godine u ponovljenom meèu sa Spaskim , Bobi Fišer je naglo nestao sa scene. Poslednjih godina ekscentrièni šahovski genije postao je poznat po svojim anti-amerièkim stavovima i po tome što je, gostujuæi na jednoj filipinskoj radio stanici, pozdravio teroristièke napade na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. godine. On je dosta vremena poslednjih godina proveo u Japanu.

XS
SM
MD
LG