Linkovi

Senator iz Masaèusetsa Džon Keri danas prihvata nominaciju Demokratske stranke za predsednika - 2004-07-29


Keri, veteran vijetnamskog rata i politièar sa stažom od gotovo dve decenije, èesto istièe da njegovo dosadašnje iskustvo na poslovima nadgledanja rada amerièkih obaveštajnih agencija i u senatskom Odboru za spoljnopolitièka pitanja èine ga više nego kvalifikovanim da porazi predsednika Buša na izborima u novembru. Džona Kerija æe veèeras u Bostonu najaviti bivši senator iz savezne države Džordžije, Maks Kliland, koji je izgubio obe noge i ruku u Vijetnamu. Kerijeve dve æerke, Vanesa i Aleksandra æe se takodje obratiti delegatima i visokim liènostima Demokratske stranke. One æe o ocu govoriti iz intimnije, porodiène perspektive. Aleksandra je oduševljena ogromnom podrškom koju uživa njen otac:

”To je s jedne strane naš otac sa kojim se družimo i provodimo, a s druge strane otac koji se kandidovao za predsednika. Liènost je ista, ali mislim da moram da ga vidim kao lidera na sceni da bi mogla sve to da shvatim.”

Medju drugim veèerašnjim govornicima su bivši državni sekretar Medlin Olbrajt, koja æe, prema oèekivanjima, naglasiti Kerijevo iskustvo na planu spoljne politike. Bivši amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama Rièard Holbruk, za Kerija kaže da je “istinski internacionalista”:

”Relevantno je da je on sin diplomate i da je njegov otac služio u Berlinu na vrhuncu Hladnog rata, da je obrazovan delom u Evropi, da govori strane jezike, da njegova žena, kao što ste, nadam se, svi videli sinoæ, govori èetiri ili pet jezika. Relevantno je da je služio u Vijetnamu, što nije samo biografija za kampanju, veæ iskustvo od bitnog znaèaja za njega.”

Medjutim, ne podržavaju svi senatora Kerija. Bivši gradonaèelnik Njujorka, Rudi Ðulijani, inaèe republikanac, koji podržava predsednika Buša, oštro kritikuje predsednièkog kandidata Demokratske stranke:

”Ja sam fokusiran samo na ovu godinu, na ponovni izbor predsednika i potpredsednika, jer mislim da je od kljuène važnosti da se rat protiv terorizma vodi odluèno, a ne da se ponovo vratimo defanzivnoj politici kako što smo to èinili pre napada 11. septembra 2001. Mislim da je važna konzistentnost što mislim da Keri nije. Pogledajte samo njegovo dosadašnje delovanje.”

Kongres Republikanske stranke poèinje 30. avgusta u Njujorku. U Bostonu, u meðuvremenu, stotine demonstranata i dalje se okupljaju u bezbednosno ograðenom prostoru blizu konvencijskog centra. Meðu demonstrantima su vojni veterani protiv Džona Kerija, hrišæanski fundamentalisti i aktivisti za zaštitu ljudskih prava.

XS
SM
MD
LG