Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://straitstimes.asia1.com.sg/mnt/html/webspecial/static/pirates.jpg">Sve više smrtonsosnih gusarskih napada na otvorenom moru, situacija posebno zabrinjavajuæa u Aziji - 2004-07-27


U prvoj polovini 2004. godine ubistva na otvorenom moru dostigla su rekordan broj. Vodeæa pomorska bezbednosna agencija saopštila je da se broj napada smanjio, ali je sve više fatalnih ishoda. Neke od najugroženijih oblasti su u Jugoistoènoj Aziji, o èemu iz našeg dopisništva u Hongkongu izveštava Bendžamin Send.

Najnoviji izveštaj Meðunarodnog pomorskog biroa upozorava da su se gusari bolje organizovali i da su opasniji. Od poèetka godine oni su izveli najmanje 182 odvojena napada širom sveta i ubili 30 ljudi dok je u istom periodu 2003. godine bilo 234 prijavljena napada, ali svega 16 žrtava.

Tomas Timlen je struènjak za gusare u udruženju BIMCO, najveæoj meðunarodnoj organizaciji vlasnika trgovaèkih brodova. On kaže da najnoviji izveštaj istièe smrtonosnu stranu gusarskih napada i dodaje da su najugroženije oblasti u Jugositoènoj Aziji, pre svega u Indoneziji:

«Jedan od glavnih razloga je to što je teško patrolirati oko mnogobrojnih ostrva, u tom podruèju ima hiljade malih ostrva koji mogu da budu baze napadaèa»

Moluèki moreuz koji se nalazi izmeðu Indonezije i Malezije glavna je meta gusarskih napada. Od januara tamo se dogodilo 20 napada. Kroz taj moreuz godišnje proðe više od 50 hiljada brodova, od kojih je veæina natovarena kljuènim pošiljkama nafte za Kinu i ostatak Azije. Gusarski napadi izazvali su zabrinutost da bi teroristi lako mogli da slede njihov primer.

Prošle nedelje Indonezija, Malezija i Singapur zapoèeli su prve zajednièke patrole Moluèkim moreuzom kako bi se borili protiv gusara i spreèili terorizam. Taj koordinisani odgovor smatra se znaèajnim napretkom, ali Timlen istièe da neke zemlje i dalje ne pružaju pomoæ jedne drugima u hapšenju i suðenju gusarima, koji «operišu» u stranim vodama.

«Jedna prepreka koja mora da se prevaziðe je pitanje suvereniteta i postizanja dogovora, po kojim bi brodovi jedne zemlje imali dozvolu da plove kroz vode drugih zemalja u lovu na napadaèe»

Danas, gusari mogu da budu svi, poèev od ribolovaca u malim èamcima do dobro organizovanih bandi kriminalaca. Tomas Timlen kaže da vodeæi karteli imaju veze sa korumpiranim luèkim zvaniènicima, koji im otkrivaju rute brodova i sadržaj njihovog tovara.

«To su situacije u kojima oni pored toga što imaju naprednije naoružanje imaju i falsifikovane brodske papire i dokumenta za tovar, koja im omoguæuju da robu prodaju na crnom tržištu», kaže Timlen.

Prema nekim procenama osiguravajuæih kompanija, godišnji troškovi gusarskih napada dostizu i do 15 milijardi dolara. Pored pretnji u Indoneziji, sve je veæi broj gusarskih napada blizu obala Nigerije na zapadu, odnosno Somalije na istoku Afrike.

XS
SM
MD
LG