Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20040726/capt.sge.qes45.260704173157.photo00.default-358x265.jpg">Hjuman rajts voè: Kosovo: Neuspeh NATO i UN u zaštiti manjina - 2004-07-26


Medjunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava, Hjuman rajts voè zatražila je danas da se sprovede potpuna i nezavisna istraga o odgovornosti Kfora, policije UNMIK-a i Kosovske policijske službe za nasilje nad manjinskim zajednicama u martu ove godine.

U izveštaju naslovljenom "Kosovo: Neuspeh NATO i UN u zaštiti manjina", Hjuman rajts voè ocenjuje da mirovne snage NATO-a nisu špokušale da sprijeèe dvodnevno nasilje nad Srbima i drugim nealbancima, tokom koga je 19 osoba uijeno, a više od 900 ranjeno.

Meðunarodnu zajednicu, organizacija sa sjedištem u Njujorku optužuje da nije željela da se suoèi sa sopstvenim propustima i greškama na Kosovu. "Zaštita manjinskih zajednica biæe kljuèan izazov za novog administratora UN na Kosovu Sorena Jesen-Petersena koji preuzima dužnost 3. avgusta", piše u izveštaju o martovskim neredima na ukupno 66 stranica.

Portparol KFOR-a, Džems Moran kaže da se u izvještaju iznosi dosta optužbi na raèun meðunarodnih mirovnih snaga, ali da se ne kaže ništa o tome šta je KFOR uèinio da se nasilje zaustavi i koliko je ljudi spašeno u akciji KFOR-a. Mi smo uèinili odreðene promjene u organizaciji i radu i sada imamo istio broj vojnika, ali smo potpuno spremni da reagujemo na svaki eventualni izazov”, kaže potpukovnik Moran.

Peter Boukert iz Hjuman rajts Voèovog tima za hitne situacije kaže da iako je mandat meðunarodnih snaga upravo zaštita manjinama na Kosovu, onenisu uspele da ih zaštite tokom nasilja i "èesto su ostavljali Srbe i druge manjinske zajednice pod opsadom satima, pre nego što bi reagovali".

Pred nosom francuskih trupa u bazi Svinjare zapaljeno je srpsko selo, a isto se desilo i u okolini prizrena, u blizini baze u kojoj su smješteni italijanski i njemaèki vojnici iz sastava KFOR-a, kaže Boukert.

Hjuman rajts voè navodi da se kosovske bezbednosne strukture psolije kolapsa 17. i 18. marta, kada je spaljeno 27 pravoslavnih crkava i manastira, a oko 4.100 ljudi, mahom Srba, Roma i Aškalija, proterano ili evakuisano iz svojih domova – moraju reformisati.

Peter Boukert kaže da se najprije mora reorganizovati neefikasna komanda. Moraju se angažovati opremljene i sposobne trupe koje od svojih zemalja imaju mandat da djeluju u sluèaju nasilja. Stoga pozivamo na "stvarnu reformu medjunarodnih bezbednosnih struktura" i na punu i nezavisnu reviziju reakcije Kfora, policije UNMIK-a i lokalne policije na martovsko nasilje, kaže predstavnik Hjuman rajts Voèa.

XS
SM
MD
LG