Linkovi

Keri veruje u buduænost, Buš tvrdi da još mnogo treba da se uèini u ratu protiv terorizma  - 2004-07-24


Senator Keri vodi predizbornu kampanju u Ajovi, a u èetvrtak bi trebalo da prihvati zvaniènu nominaciju za predsednika SAD. U demokratskom odgovoru na redovno nedeljeno predsednikovo obraæanje naciji, Keri ovoga puta nije pribegao uobièajenoj kritici Buša, veæ je sa optimizmom govorio o buduænosti, u kojoj kako je rekao vidi dobro plaæena radna mesta, zdravstvenu zaštitu koju svi mogu da priušte, jaku vojsku i dobre odnose sa svetom.

“Nameravamo da predjemo ovu zemlju uzduž i popreko, i da podsetimo ljude da ono što je važno nisu vrednosti koje nas razdvajaju, veæ one koje nas ujedinjuju: porodica i prijatelji, snaga i služba, odgovornost i moguænosti za sve.”

Predsednik Buš se u svom radio obraæanju ponovo osvrnuo na zakljuèke Komisije koja je ispitivala napade 11. septembra i izjavio je da je njegova administracija veæ primenila veliki broj njihovih preporuka sa ciljem da spreèi buduæe teroristièke napade.

“Tokom tri godine posle napada vodili smo istrajan, neumoljiv i odluèan rat protiv terorista. Borimo se protiv njih na stranoj zemlji, da ne bismo morali da se borimo u Americi i èinimo do sada neèuvene napore da odbranimo otadžbinu.“

Buš je dodao da je njegova administracija razbila terorištièke æelije i da je u državama Florida, Kalifornija i Masaèusets zapoèela sudske procese protiv onih koji navodno ukazuju podršku teroristima. Predsednik je rekao da su SAD prikupile dovoljno vakcina protiv velikih boginja za svakog Amerikanca, kao i da finansiraju nova istraživanja za leèenje izloženih hamijskom i biološkom oružju. Buš tvrdi da sada postoji bolja komunikacija medju federalnim, državnim i lokalnoim snagama bezbednosti, da je poboljšana bezbednosti u vazduhu i na moru i da je u veæim gradovima uvedena nova oprema za otkrivanje bioloških agenasa. Medjutim, Buš upozorava da u ogromnoj i slobodnoj Americi, ne postoji nešto kao savršena bezbednost i da dovoljno odluèan neprijatelj još uvek može da napadne.

“Još mnogo toga treba da se uèini. Kao komandant vrhovnih snaga, naophodno je da imam najbolje obaveštajne podatke kako bih odbranio Ameriku. Preporuke komisije od 11. septembra pomoæi æe nam u ostvarenju naših napora da zaštitimo otadžbinu. Iako su opasnosti novog veka velike, možemo da budemo mirni, jer Amerika ima sredstva, ima snagu i rešenost da ih prevazidje.”

Jedna od preporuka Komisije jeste otvaranje pozicije za osobu na visokom nivou koja bi koordinisala prikupljene obaveštajne podatke i analize, èemu se protivi Tom Riž, šef za unutrašnju bezbednost, Bela kuæa je saopštila da još uvek razmatra sve preporuke komisije, kao i da je predsednik šefu svog osoblja, Endrjuu Kardu, naložio da još jednom uèini struènu reviziju konaènog izveštaja Komisije.

XS
SM
MD
LG