Linkovi

SAD snažno podržavaju dobrovoljno, ali ne i prinudno planiranje porodice - 2004-07-22


SAD snažno podržavaju dobrovoljno, ali ne i prinudno planiranje porodice. Zbog toga su odluèile da ne obezbede finansijsku pomoæ Fondu UN za priraštaj stanovništva, mada je taj fond uèinio mnogo dobrog širom sveta. Medjutim, u Kini, kako je rekao predstavanik amerièkog državnog sekretarijata, Rièard Bauèer, neke aktivnosti tog fonda pomogle su programima za prinudno planiranja porodice, ukljuèujuæi obavezan prinudne prekide trudnoæe.

”Okolnosti pod kojima se odvija delatnost tog fonda pomože Kinezima da sprovode svoje programe koji sadrže kazne, koje su u stvari vid prinude. Smatramo da bi finansiranjem tih programa SAD indirektno pomogle Kinezima da sprovode programe, koji bi rezultirali prinudnim abortusima, što je zabranjeno amerièkim zakonima.”

Amandmanom Kemp-Kasten, usvojenim u amerièkom Kongresu 1985. godine, zabranjuje se SAD da pomažu bilo kojoj agenciji koja “pdržava ili uèestvuje u nekom programu pirsilnog prekida trudnoæe ili sterilizacije.” Amerièki državni sekretar, Kolin Pauel, zakljuèio je još 2002. godine da to važi za Fond UN za priraštaj stanovništva. SAD su više puta pozivale na Kinu da okonèa prisilne abortuse. SAD su su takodje apelovale na pomenuti fond da reorganizuje svoje aktivnosti u Kini kako bi ponovo mogao da prima amerièku pomoæ. Do sada, rekao je Rièard Bauèer, nužne promene nisu uèinjene.

“ Razgovarali smo sa Kinezima bezbroj puta da se okonèaju takve kazne i programi, zakoni i praksa, koji, kako mi smatramo, rezultiraju prisilnim prekidom trudnoæe. Medjutim, u suštini, nije došlo do ikakvih promena u odnosu na protekle godine.”

44 miliona dolara koje SAD uskratile Fondu UN za priraštaj stanovništva samo je mali deo celokupne amerièke pomoæi ženama i deci. SAD su i dalje najveæi svetski donator za unapredjivanje zadravlja zena i dece. Ove godine, amerièka Agencija za Medjunarodni razvoj obezbediæe u te svrhe više od milijardu i osamsto miliona dolara, preko Programa za zdravlje i opstanak dece. Više od 400 miliona dolara od te sume namenjeno je programima za reproduktivno zdravstvo, ukljuèujuæi dobrovoljno planiranje porodice.

XS
SM
MD
LG