Linkovi

Iraèka vlada pokušava da identifikuje teroristièke lidere - 2004-07-21


Po reèima višeg politièkog savetnika iraèkog ministarstva bezbednosti, Sabaha Kadhima, postoji nekoliko razloga zbog kojih se zemlja i dalje upinje da uspostavi bezbednost. Kao prvo, kaže on, ne postoji adekvatni obaveštajni aparat:

“Zbog nedovoljnih obaveštajnih podataka usporen je proces identifikovanja lidera razlièitih labavih grupa. No, krenuli smo dobrim putem i nadam se da æemo uskoro imati bolje informacije uz pomoæ kojih æemo moæi da identifikujemo i lociramo lidere tih razlièith grupa”.

Iraèki premijer Ijad Alavi je prošle nedelje objavio formiranje novih obaveštajnih snaga bezbednosti èiji æe zadatak biti da se infiltriraju u ekstremistièke i teroristièke grupe. Sabah Kadhim smatra da mnoge od tih grupa dolaze iz drugih zemalja i kaže da æe privremena vlada preduzeti odreðene mere:

“Jedna visoka delegacija odlazi u Siriju. Druga u Saudijsku Arabiju. To je važno jer je jedan broj ljudi ušao u Irak preko tih granica. S druge strane, Iran predstavlja podjednak problem. Ljudi ulaze u zemlju ne samo iz Irana, veæ èak iz Avganistana”.

Po Kadimovim reèima, arapske zemlje ukljuèujuæi Jordan, Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate pružaju veliku pomoæ naroèito u pogledu obuke i opreme pripadnika iraèkih bezbednosnih snaga. Opremu dostavljaju i Nemaèka i Kanada, dve zemlje koje su se protivile invaziji Iraka. Meðutim, Kadim smatra da æe biti teško održati izbore planirane za iduæi januar ukoliko ne bude moguæe uèvrstiti bezbednost. On predlaže da Ujedinjene nacije upute trupe u Irak kako bi izbori mogli da se održe.

“Možda je ovo prvi put da neko to pominje, ali ja tako vidim situaciju. Postoje multinacionalne snage koje nas pomažu u borbi protiv pubunjenika. Ali, Ujedinjene nacije bi imale drugaèiju ulogu. Da bi izbori mogli da se održe, Ujedinjene nacije bi trebalo da razmisle o moguænosti da u sledeæih nekoliko meseci formiraju jedan kontingent.”

Drugi iraèki zvaniènici ne veruju da æe trupe Ujedinjenih nacija biti angažovane. Oni takoðe predviðaju da æe u narednih šest meseci bezbednosna situacija biti mnogo bolja tako da æe izbori moæi da se održe na vreme. Mnogi politièki lideri ukazuju na èinjenicu da su i druge zemlje, koje su prolazile kroz graðanske sukobe, uspele da održe izbore. Po njihovim reèima, preko je potrebno da iraèki graðani dobiju pravo glasa kako bi zemlja mogla da napreduje ka slobodnom i demokratskom društvu.

XS
SM
MD
LG