Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20040718/capt.sge.obb36.180704161316.photo00.default-384x270.jpg">Bela kuæa razmišlja o ozbiljnoj reorganizaciji obaveštajnih službi - 2004-07-18


Amerièka vlada sada ima više od deset agencija koje se bave prikupljanjem obaveštajnih podataka. U izveštajima koji su se poslednjih dana pojavljivali u amerièkoj štampi kaže se kako æe istražna komisija o okolnostima teroristièkih napada preporuèiti osnivanje funkcije na nivou kabineta, sa zadatakom da nadgleda sve obaveštajne operacije. To bi moglo da znaèi oduzimanje nekih znaèajnih ovlašæenja iz ruku CIE, Sekretarijata za odbranu i drugih agencija. Vršilac dužnosti direktora CIE, Džon MekLaflin kaže da bi takva funkcija nanela više štete nego koristi i da bi to predstavljalo samo unošenje još jednog nivoa birokratije:

”Direktora centralne obaveštajne službe vidim kao nekoga ko veæ ima to ovlašæenje, u skladu sa zakonom iz 1947. godine. Zato mislim da bi, uz manje izmene, direktor CIE mogao da obavlja tu funkciju.“

Na pitanje da komentariše deo izveštaja komisije prema kome je postojala veza izmedju Al-kaide i Irana, Mek Laflin je rekao da nije proèitao èitav izveštaj komisije, ali je potvrdio da su mnogi otmièari aviona umešani u napade 11. septembra 2001. kretko vreme pre toga putovali kroz Iran. On je dodao da to nije iznenadjujuæe, ali je upozorio da ne znaèi da je Teheran bio direktno umešan u pomenute napade.

”Imamo mnogo dokaza o tome da je raznim ljudima bilo dozvoljeno da se kreæu tamo-amo po tom terenu. Ali ja bih tu stao i rekao da nemamo dokaze da je to bilo zvanièno dozvoljeno od strane vlade.“

U jednoj emisije televizijske mreže CNN dva èlana senatskog Odbora za obaveštajne aktivnosti izneli su svoja gledišta o tome. Demokrata Dik Durbin, iz Ilinoisa, rekao je da su ta otkriæa zabrinjavajuæa:

”Jako mnogo energije usredsredjujemo na Irak kada su druge zemlje možda bile direktnije umešane u te napade. Trebalo bi da stanemo i razmislimo.“

Ali republikanac Saksbi Šemblis, iz Džordžije, branio je Bušovu administraciju rekavši da je nji oduvek zabrinjavalo ponašanje Irana:

”Mislim da je administracija posveæivala mnogo pažnje Iranu. Znamo da oni rade na razvijanju veæih nuklearnih sposobnosti nego što je imaju. Administracija to budno prati.“

Sjedinjene Države odavno smatraju Iran za državu koja potpomaže terorizam i zato vrše medjunarodni pritisak na teheran da odustane od nuklearnog programa. Medjunarodna agencija za atomsku energiju sprovodi istragu na osnovu tvrdnji da iranski nuklearni program redstavlja paravan za razvoj nuklearnog naoružanja.

XS
SM
MD
LG