Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=New+York/v=2/l=IVI/*-http://www.atpm.com/6.10/new-york/images/new-york-10.jpg">Podvodne turbine u Njujorku - 2004-07-12


Prema jednom projektu èija realizacija poèinje iduæeg meseca, Njujork bi mogao da postane jedan od najveæih gradova na svetu koji su poèeli da koriste ekološki èistu energiju.

Kompanija Verdant pauer iz Virdžinije namerava da do 2006. godine u takozvanoj Istoènoj reci u Njujorku, duž Ruzveltovog ostrva, postavi izmedju 200 i 300 malih turbina ukupne snage oko 10 megavata, što æe biti dovoljno za snabdevanje više od 8 hiljada domova. Ovog avgusta biæe postavljeno prvih šest turbina, montiranih na podvodne stubove, a dobijena struja usmeriæe se ka domovima na obližnjem Ruzveltovom ostrvu. Zahvaljujuæi velikoj razlici izmedju plime i oseke u tom delu Atlantika, Istoèna reka teèe u jednom ili drugom pravcu brzinom od oko deset kilometara na sat. Turbine su trokrake, preènika oko 3 metra, a okreæu se brzinom od 30 obrtraja u minuti - dovoljno sporo da ne nanose štetu životinjskom svetu. Sve turbine biæe postavljene na obrtna postolja kako bi mogle da se koriste u jednom i drugom smeru. U vreme kada reka menja tok, energija bi trebalo da se nadoknadjuje iz vodoniènih gorivnih æelija.

Lokalni stanovnici su oduševljeni jer mnogi od njih imaju problema sa astmom, pošto žive samo nekoliko kilometara od jedne velike termoelektrane. Naravno, Njujorku treba oko hiljadu puta više energije, ali æe ovim godišnje oslobadjanje ugljendioksida iz termoelektrana biti smanjeno za oko 33 hiljade tona.

XS
SM
MD
LG