Linkovi

12. jula 1862.godine nastala vojnièka kompozicija Taps - 2004-07-12


12. jula 1862. godine, tokom Amerièkog gradjanskog rata, vodnik vojske Unije komponovao je melodiju za vojnièko poveèerje, koja je postala popularna pod nazivom "Taps."

Ta kompozicija melanholiène atmosfere, od svega 24 note, smatra se obnovljenom verzijom francuskog vojnog signala koji je pozivao vojnike da završe noæni izlazak i vrate se u garnizone. ”Taps“ lièi na poslednjih 5 taktova francuskog poveèerja.

Po završetku jedne bitke blizu Rièmonda u Virdžiniji, u kojoj je Unija pretrpela velike gubitke, general armije Adams Baterfild sa tugom je govorio o poginulima, smatrajuæi da je muzika koja se do tada upotrebljavala da oznaèi kraj dana, za ovu priliku bila isuviše formalna. General se prisetio francuskog poveèerja i otpevušio ga je svom adjutantu, koji je stavio u note. Baterfild je zatim tražio da mu se kompozicija odsvira, te je na licu mesta produžavao i skraæivao tonove, trudeæi se da zadrži originalnu melodiju. Po njegovom naredjenju, nova melodija se od tada svirala na kraju svakog dana. Kasnije su je èule i usvojile druge brigade u okolini, pa i jedinice Konfederacije. Vremenom "Taps" je postala tradicionalna vojnièka melodija koja se u vojnim bazama svira na kraju svakog dana, kao i na vojnim sahranama i pogrebnim ceremonijama.

XS
SM
MD
LG