Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=Hard+Drive/v=2/l=IVI/*-http://www.markheayn.com/inf6_Hard-Drive.jpg">Kompjuteri buduænosti na svakom æošku - 2004-07-10


Ako želite da sa sobom uvek imate svoje najvažnije fajlove, adrese i druga dokumenta, možete da kupite èak i privezak za kljuèeve sa dovoljno memorije za sve to. Prikljuèivanjem tog malog uredjaja na bilo koji kompjuter imaæete sve na dohvatu ruke. Ali grupa nauènika iz Intelove istraživaèke laboratorije u Pitsburgu kaže da je u procesu razvijanja eksperimentalnog sistema koji bi nam omoguæio da se potpuno oslobodimo prenosnih, leptop kompjutera. Predvidjajuæi da æe jednoga dana kompjuteri biti toliko jeftini i rasprostranjeni da æe ih biti bukvalno na svakom æošku, ovi nauènici kažu da æe biti moguæe prekinuti rad za jednim kompjuterom, a nastaviti na bilo kom drugom u svetu, i to na mestu i u stanju u kome smo prekinuli rad. Ekran na drugoj mašini izgledao bi identièno kao onaj koji smo napustili, èak bi se i pokazivaè položaja miša nalazio na istom mestu. Na raspolaganju bi nam bili isti programi i isti fajlovi koje smo imali na prvom kompjuteru. Slièno tome, fatalni kvar na hard drajvu takodje ne bi predstavljao problem. Rad bi mogao da se nastavi na drugom kompjuteru. Ove jeseni, nauènici u Pitsburgu nameravaju da zapoènu dvogodišnji test novog sistema sa stotinu dobrovoljnih uèesnika. Oni kažu da bi novi sistem jednoga dana mogao da potpuno promeni naèin na koji koristimo kompjutere.

XS
SM
MD
LG