Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/aptn_report_09jul04_057.jpg">U izveštaju Senata kritikuju se loši predratni obaveštajni podaci o Iraku - 2004-07-09


U izveštaju senatskog Odbora za obaveštajne aktivnosti oštro se kritikuju obaveštajne agencije zbog njihove procene opasnosti od Iraka, tokom meseci koji su prethodili invaziji predvodjenoj Sjedinjenim Državama. Predsedavajuæi Odbora, republikanac iz Kanzasa, Pat Roberts, predstavio je javnosti neke delove tog inaèe tajnog izveštaja:

”Veæina najvažnijih zakljuèaka iz Nacionalne obaveštajne procene o iraèkom oružju za masovna uništavanja, iz novembra 2002., bila je ili preuvelièana ili nije bila podržana konkretnim obaveštajnim podacima.“

Senator Džej Rokfeler, demokrata iz Zapadne Virdžinije, zamenik je predsedavajuæeg Odbora:

”Jednostavno nema nikakve sumnje da se greške, koje su dovele do rata u Iraku, svrstavaju medju najgore gubitke i obaveštajne propuste u istoriji ove zemlje.“

U pomenutom izveštaju, kritikuju se obaveštajne agencije zbog usredsredjivanja na one podatke koji su podržavali ideju da Irak poseduje oružje za masovna uništavanja, istovremeno ignorišuæi one koji su pokazivali suprotno. Takodje se kaže da su se amerièke agencije previše oslanjale na bivše pripadnike iraèkog režima i strane obaveštajne službe, ali da nisu bile u stanju da proveravaju pouzdanost tih podataka. Iraèki nacionalni kongres, koji je delovao van zemlje zalažuæi se za amerièku vojnu intervenciju u Iraku, optužen je da je predavao Sjedinjenim Državama obmanjujuæe podatke. U izveštaju se za mnoge obaveštajne promašaje okrivljuju, kako je reèeno, ”kultura zatvorenosti i loše rukovodjenje agencijama,“ što se ne može rešiti jednostavnim poveæanjem njihovog budžeta i broja osoblja.

Autori izveštaja smatraju da je u krajnjoj liniji za to bio odgovoran direktor Centralne obaveštajne agencije, Džordž Tenet, koji se nedavno povukao iz privatnih razloga. Funkciju vršioca dužnosti direktora CIE preuzeæe njegov zamenik, Džon MekLaflin, dok predsednik ne imenuje, a Senat ne potvrdi, novog direktora. Iraèko oružje za masovna uništavanja navodjeno je kao glavni razlog za ulazak Sjedinjenih Država u rat sa Irakom. Do sada takvo oružje nije pronadjeno. Medjutim, senatski odbor kaže kako nije pronašao dokaze da je pogrešno predstavljanje i preuvelièavanje iraèke opasnosti od strane obaveštajnih agencija bilo rezultat politièkih pritisaka od strane Bušove administracije. Ipak, senator Rokfeler je rekao da je ta taèka još uvek otvorena za debatu:

”To ne znaèi da nema stvari u kojima se ne slažemo. Ima ih, naroèito u vezi sa tim da li je administracija vršila pritisak na obaveštajnu zajednicu da donese, kako se meni èini, unapred odredjene zakljuèke.“

Mnoge demokrate veruju da je administracija manipulisala obaveštajnim podacima kako bi imala razlog za rat. Odbor za obaveštajne aktivnosti namerava da u drugoj fazi istrage razmatra naèine na koje je administracija koristila obaveštajne podatke za donošenje politièkih odluka. Komisija takodje razmatra moguænosti za reformu obaveštajne zajednice.

XS
SM
MD
LG