Linkovi

Pauel o sukobima na Darfuru - 2004-07-08


Arapske takozvane “džandžavid” milicije ne prestaju da napadaju civile u pokrajini Darfur na zapadu Sudana. Uz podršku Sudanske vlade, te milicije sprovode kampanju etnièkog èišæenja nad crnim Sudancima. Tokom šesnaestomeseène kampanje su vršeni pokolji i sistematska silovanja i razoreno je više od tri stotine sela. Pobijeno je oko 30 hiljada ljudi, a više od milion ih je isterano iz svojih domova. Amerièki državni sekretar Kolin Pauel je posetio jedan od mnoštva izbeglièkih logora u Darfuru. Mnogo dece u logoru, oèigledno, pati od neishranjenosti. “Apsolutno sam siguran”, rekao je Pauel, “na osnovu informacija koje imam, da postoji još mesta u zemlji, logora i mesta na kojima nema logora, ali ima gladi, ima bolesti.” Sjedinjene Države vode akciju dopremanja pomoæi u Darfur, isto kao i u obližnji Èad, gde je više od storinu hiljada Sudanaca potražilo utoèište. Ali Sudanska vlada spreèava da pomoæ stigne do mnogih kojima je najpotrebnija. Posle odvojenih razgovora sa državnim sekretarom Kolinom Pauelom i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Kofijem Ananom, sudanski zvaniènici su obeæali da æe da omoguæe dotok pomoæi i prekinu napade arapskih milicija na crne sudanske civile. Meðutim, Džemera Rone, iz organizacije “Hjuman rajts voè”, kaže da su takva obeæanja davana i ranije i jednostavno kršena.

“Obièno, oni daju obeæanje, znajuæi da æe im meðunarodna zajednica onda dati izvesno vreme da vidi da li se uistinu drže onoga što su obeæali. A onda, kada ne ispune obeæanje, oni obeæaju nešto drugo”, kaže Džemera Rone. Meðutim, vreme istièe. Uoliko mnogo veæa pomoæ ubrzo ne stigne narodu u Darfuru, prema proceni amerièke Agencije za razvoj, više od tri stotine hiljada ljudi bi tokom narednih meseci moglo da umre od boleština i gladi. “Reèi nisu dovoljne”, rekao je Kolin Pauel i Sudanska vlada mora da “skrši kièmu” milicije “Džandžavid” i “obezbedi potpunu humanitarnu pomoæ ovim ljudima kojima je ona potrebna”.

XS
SM
MD
LG