Linkovi

Dan nezavisnosti - 2004-07-04


Danas, 4. jula, u Sjedinjenim Državama se slavi praznik, Dan nezavisnosti. 4.jula 1776. godine, 56 predstavnika iz 13 britanskih kolonija u Severnoj Americi izjavilo je da ”voljom naroda“ osnivaju novu državu. Od toga dana bilo je potrebno još šest godina ratovanja sa, u to vreme vodeæom svetskom vojnom silom, Britanijom, da bi Amerika stekla nezavisnost.

1782., Sjedinjene Amerièke Države bile su daleko od ujedinjenosti. Zemlja je predstavljala labavu konfederaciju sa slabom centralnom vladom. Prava vlast nalazila se u rukama pojedinaènih država, koje su se medjusobno veoma razlikovale po verskim stavovima, politièkim gledištima i ekonomskim interesima. Osim toga, države su jedna drugoj nametale carine i trgovinske prepreke. Valuta je bila precenjena, a stanovnici su bili optereæeni teškim porezima. Haos u privredi doveo je do gradjanskih nemira.

Medju državama došlo je do sukoba oko granica. Federalna vlada nije imala vojsku da se suprotstavi spoljnim pretnjama. Amerikanci su poèeli da tragaju za naèinima za hvatanje u koštac sa tim problemima. Za njihovo rešenje bilo je potrebno još sedam godina.

Rešenje je ležalo u novom ustavu, kojim bi se uspostavila dovoljno jaka nacionalna vlada za rešavanje potreba zemlje, uz oèuvanje odredjenih ovlašæenja pojedinaènih država. Ali, Amerikanci su bili podeljenih mišljenja o tome kako bi ta vlada trebalo da izgleda. Male države želele su da imaju podjednak broj predstavnika u Kongresu kao velike države. Gradjani su strahovali da æe jaka nacionalna vlada gušiti individualne slobode.

Svi ti problemi razrešeni su tek posle višegodišnjih debata i uz mnoge kompromise. Novi ustav je ratifikovan tek pošto mu je dodato deset amandmana kojima su garantovana osnovna prava, kao što su sloboda veroispovesti, pravo na slobodu govora i štampe, pravo na sudjenje sa porotom i zaštita od kršenja ljudskih prava.

Danas, narod Iraka nalazi se na raskrsnici sliènoj onoj na kojoj su se nekada nalazili Amerikanci i drugi slobodni narodi. Oslobodjeni tiranije Sadama Huseina, Iraèani sada imaju priliku da se ujedine protiv netolerancije i ekstremizma, i izgrade demokratsku državu. Predsednik Buš je rekao da Iraèani veæ imaju ono što im je najpotrebnije - slobodu:

”Verujemo da sloboda ima snagu da porazi siromaštvo, beznadje i neznanje. Verujemo da širenje sloboda èini svet bezbednijim za sve narode.“

”Kada se slobodne zemlje udruže,“ rekao je predsednik Buš, ”sloboda æe uvek nadvladati.“

XS
SM
MD
LG