Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.radarvision.com/images/RV.jpg"> - 2004-07-03


Ovaj radar je velièine manjeg kofera i lako može da se drži jednom rukom oslonjen na zid. U gornjem delu ima ekran na kome se svako biæe u susednoj prostoriji pokazuje kao svetla mrlja sa krstiæem u sredini, gde je signal najjaèi.

Kako se osoba ili osobe s druge strane zida kreæu, tako se kreæu i svetle mrlje. Ako neka osoba stoji ili sedi nepomièna, svetla mrlja poèinje da pulsira.

Prema specifikacijama, radar ima domet od oko dva i po metra kroz betonski zid i zid od opeke, dok kroz zid od drveta ili gipsanih ploèa može da vidi èak do dubine od oko deset metara.

U horizontalnoj ravni zahvata ugao od 60 stepeni, a u vertikalnoj od oko 30 stepeni.

Njegov rad zasniva se na emisiji ultraširokopojasnih elektromagnetskih signala koji mogu da prodiru kroz sve vrste gradjevinskih zidova, osim onih koji su potpuno presvuèeni metalom.

Naravno, što je materijal deblji i gušæi, to je domet radara manji.

XS
SM
MD
LG