Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20040607/i/r3190298660.jpg">Grèka primenjuje nezapamæene mere bezbednosti pred poèetak Olimpijskih igara - 2004-07-03


Na moru ispred pirejske luke, zapadno od Atine, kapetan Elias Smirnakis manevriše svojim patrolnim brodom grèke obalske straže. Na palubi broda nalazi se težak mitraljez kalibra 50 milimetara i petorica komandosa grèkih specijalnih snaga. Samo nekoliko stotina metara dalje, na obali, nekoliko desetina policajaca i vojnika obezbedjuje olimpijski hokejski stadion. Sve ove akcije deo su plana za zaštitu Olimpijskih igara od teroristièkog napada, sa kopna ili sa mora. Zaštitom su obuhvaæeni, kako sportski tereni tako i stotine drugih objekata i hotela, povezanih sa Olimpijadom.

11 hiljada policajaca i vojnika prebaèeno je ove nedelje u Atinu, kao prvi kontingent u okviru ogromnog prerasporedjivanja snaga obezbedjenja širom zemlje. Njihov dolazak obeležio je poèetak proèešljavanja svih olimpijskih objekata u potrazi za moguæim bombama, pre nego što poènu da pristižu sportisti i gledaoci. Prema reèima grèkog ministra za javni red, Jorgosa Vulgarakisa, u akciji æe uèestvovati nekoliko hiljada pripadnika raznih zlužbi bezbednosti:

”U olimpijskim naseljima imaæemo 70 hiljada ljudi. Danas je u Atinu stiglo 11 hiljada i taj broj æe postepeno rasti dok ne dostigne 70 hiljada. Paralelno s tim uvodimo i sisteme bezbednosti, kamere za osmatranje, patrole i druge mere.“

Sprovodjenje mera bezbednosti bilo je poremeæeno kašnjenjima u izgradnji objekata, što se i danas oseæa. Pošto neki od sistema za osmatranje i ograde oko objekata još nisu postavljeni, pristup nekima od njih za sada obezbedjuju samo policijske straže. Pojedini struènjaci kažu da æe zbog zakašnjenja imati manje od 72 sata da pregledaju glavni stadion, pre zvaniènog otvaranja igara, 13. avgusta.

U glavnom olimpijskom kompleksu, gde se nalaze novi stadion sa 75 hiljada mesta, plivaèki centar i velodrom, oko ulaza se okupilo na desetine policajaca i vojnika u kamuflažnim uniformama. Svakih nekoliko minuta kroz široku kapiju bez ikakve provere prolaze kamioni - mešalice za beton. Blizu jedne od kapija nedostaje oko sto metara ograde, koja bi trebalo da obezbedjuje olimpijsku stazu za trèanje. Jorgos Vulgarakis kaže da æe za dovodjenje svih bezbednosnih mera u sklad biti potrebno još nekoliko nedelja:

”Za nas, Olimpijske igre poèinju danas. Mere bezbednosti poèinju da se uvode od ovog dana, i to važi ne samo za osoblje grèke policije ,veæ za sve ukljuèene u ovaj ogroman projekat. Nastaviæemo da postepeno uvodimo te mere sve do sredine jula, kada æe najzad sve biti na snazi.“

Do nedavno, postojala je zabrinutost da Grèka neæe biti u stanju da brani svoju dugu obalu od teroristièkih napada sa mora. Ali u obezbedjivanje pirejske luke ukljuèen je veliki broj dobro naoružanih, brzih brodova i patrolnih èamaca. Ta luka biæe naroèito osetljiva jer æe u njoj, u takozvanim ploveæim hotelima, boraviti veliki broj visokih zvanica. Specijalni agent bezbednosti na patrolnom brodu obalske straže, koji se predstavio samo kao Kostos, obeæao je da ni jedan terorista neæe biti u stanju da prodre u luku:

”Ako se neki brod ne zaustavi i prodre u crvenu zonu, tražiæemo dozvolu za otvaranje vatre, a ako bude neophodno otvoriæemo vatru.“

Bezbedno održavanje ovogodišnjih letnjih Olimpijskih igara posebno je važno zato što je ovo prva Olimpijada koja se održava posle teroristièkih napada na Sjedinjene Države, 11. septembra 2001. godine.

XS
SM
MD
LG