Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/nm/20040625/mdf608926.jpg">Intel zbog fabrièke greške povlaèi svoje najnovije èipove 915 G/P i  925X - 2004-06-27


Samo sedam dana pošto je ih je izbacila na tržište, korporacija Intel objavila je da povlaèi svoje najnovije komjuterske èipove. Struènjaci Intela utvrdili su da zbog odreðenih “bagova” novi èip uzrokuje gašenje raèunara ili probleme poput pokretanja operativnog sistema.

Bil Kalder, portparol Intela, rekao je da se veæina neispravnih èipova još nalazi kod proizvoðaèa matiènih ploèa.

“Dobra je vijest to što gotovo nijedan èip sa fabrièkom greškom nije došao do potrošaèa. na vrijeme smo uoèili grešku i sada pokušavamo da potrošaèima koji su dobili raèunare sa greškom, ugradimo nove, ispravne komponente”, rekao je Kalder. Novi Intelov èip, na tršištu se pojavio u ponedjeljak, a poznat je pod radnim nazivima Grentsdejl ili Aldervud. Najavljen je kao najveæa promjena u novijoj istoriji PC platformi.

915 G/P i 925X èipovi, što im je oficijalni naziv, koordiniraju komunikaciju mikroprocesora i ostatka sistema. Najnoviji modeli integrišu visokokvalitetne audio i video i ubrzavaju protok podataka.

Bil Kalder kaže da je do problema došlo pošto tanak sloj filma, nanesen na jedan od èipova u proizvodnom procesu, nije uklonjen. Grešku je prijavio jedan od Intelovih potrošaèa, koji nije znao da li je greška u njegovom personalnom raèunaru ili Intelovoj matiènoj ploèi.

"Trenutno radimo na zamjeni svih defektnih proizvoda”, kaže Kadler. Kalder nije želio da kaže koliko se taèno matiènih ploèa sa fabrièkom greškom našlo na tržištu i kako bi to moglo da utièe na profit kompanije.

Dionice Intela, u okviru NASDAQ pojeftinile su u petak 7 centi i sada koštaju 27.88 dolara.

XS
SM
MD
LG