Linkovi

30. juna 1971. godine Vrhovni sud doneo odluku da se nastavi sa objavljivanjem ”Dokumenata iz Pentagona“ - 2004-06-25


30. juna 1971. godine Vrhovni sud SAD doneo je odluku da dnevnici Njujork Tajms i Vašington post mogu da nastave sa objavljivanjem takozvanih ”Dokumenata iz Pentagona“, odnosno odlomaka studije koju je saèinio amerièki Sekretarijat za odbranu, èije objavljivanje je sud nižeg stepena prethodno zabranio. Tadašnji sekretar za odbranu Robert MekNamara je 1967. godine naruèio studiju kojom bi se istražile interne debate u Vladi i celokupni proces odluèivanja u vezi sa amerièkim uèešæem u ratu u Vijetnamu. Studija koja se sastojala iz 47 tomova, pokazala je da su èetiri administracije -- jedna za drugom -- krile od javnosti i Kongresa vitalne vojne i politièke odluke, kao i da je portparol Vlade èesto davao izjave koje su bile netaène ili su navodile na pogrešne zakljuèke. Nižestepeni sud složio se sa advokatima Vlade, koji su tvrdili da objavljivanje ovih informacija predstavlja pretnju po amerièku bezbednost. Medjutim, Vrhovni sud je stao na stanovište da Prvi amandman Ustava SAD, koji garantuje slobodu izražavanja, ne sme da bude ugrožen i da se iz Vladinih argumenata ne može zakljuèiti da æe objavljivanje delova studije naneti štetu nacionalnoj bezbednosti. Delove strogo poverljive studije iz Pentagona ukrao je jedan anti-ratni aktivista i predao ih novinama.

XS
SM
MD
LG