Linkovi

29.juna 1972. godine nakratko ukinuta smrta kazna u Americi - 2004-06-25


29. juna 1972. godine Vrhovni sud SAD doneo je odluku o ukidanju smrtne kazne. U sluèaju Fruman protiv Džordžije, Vrhovni sud je doneo odluku da je smrtna kazna, kako se do tada primenjivala -- izuzetno okrutna i neuobièajena kazna, kao i da je u suprotnosti sa Osmim amandmanom Ustava SAD. Sud je naglasio da se najstrožija kazna izrièe selektivno, za razlièite zloèine i to uglavnom crncima i siromašnima. Medjutim, èetiri godine kasnije, 1976. godine Sud je preinaèio svoju odluku, rekavši da ta kazna nije u povezanosti sa Ustavom i da nije neuobièajena. Sud je stao na stanovište da podržava smrtnu kaznu ukoliko joj prethodi dvostepeno sudjenje, pri èemu se kazna, ukoliko se optuženi proglasi krivim, odredjuje na drugom sudjenju.

XS
SM
MD
LG