Linkovi

26. juna 1945. godine potpisana Povelja o osnivanju Ujedinjenih Nacija - 2004-06-25


26. juna 1945. godine, u San Francisku u Kaliforniji, 50 država potpisalo je Povelju o osnivanju Ujedinjenih Nacija. Taj dokument bio je rezultat 36-to dnevnih pregovora predstavnika zemalja pobednica u II Svetskom ratu. Dr V.K.Velington Ku, kineski ambasador u Britaniji, koji je prvi stavio potpis na povelju, obraæajuæi se prisutnima uporedio je taj dokumant sa Magna Kartom i sa Ustavom SAD. Glavni francuski delegat Žozef Pol Bonkur, pozdravio je to što Povelja sadrži princip upotrebe sile u suzbijanju agresije, dok je ambasador Sovjetskog Saveza u SAD, Andrej Gromiko naglasio da su se èlanice UN obavezale da æe, po njegovim reèima: ”Raditi na postizanju mirnog rešenje nesporazuma“. Amerièki predsednik Hari Truman rekao je da je Povelja korak ka trajnom miru i da predstavlja èvrstu osnovu na kojoj se može graditi bolji svet. Povelja je stupila na snagu 24. oktobra 1945.

XS
SM
MD
LG