Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/aptn_mideast_israel_sharon_eng_150_20jun04.jpg">Šaron izjavio da njegova vlada nastavlja sa planovima o povlaèenju iz Gaze - 2004-06-21


Premijer Šaron zatražio je od Jevrejske Agencije da podrži njegov plan o prebacivanju jevrejskih naseljenika iz Pojasa Gaze u nove kuæe u Negevu na jugu i oblasti Galileje na severu Izraela. U sinoænom reazgovoru sa predstavnicima te organizacije, Šaron je rekao:

“Taj plan, pre svega, pruža izraelskom narodu nadu u bolju buduænost. Nakon što je usvojila plan, vlada se obratila Jevrejskoj agenciji za molbom da se prikljuèi zadatku prebacivanja jevrejskih naselja u Negev i Galileju.”

Jevrejska agencija je svetska organizacija èija je misija sticanje podrške stvari Izraela. Šaron je više puta isticao da je za Izrael od vitalnog interesa da pokrene unilateralni proces odvajanja od Palestinaca. Premijerov plan predviða uklanjanje 21. naselja i potpuno vojno povlaèenje iz Pojasa Gaze. Planom je takoðe predviðeno uklanjanje èetiri manja naselja na Zapadnoj obali. Neki èlanovi Šaronove desnièarske koalicije se tome oštro suprotstavljaju što je dovelo premijera u vrlo osetljiv politièki položaj. Šaron više nema veæinu u Knesetu dok je nekoliko pokušaja da se glasa o poverenju njegovoj vladi spreèeno samo zahvaljujuæi Laburistièkoj stranci koja podržava njegov plan o povlaèenju iz Gaze. U meðuvremenu, poèela je da se pominje moguænost rekonstrukcije vlade i formiranje koalicione vlade jedinstva sa Laburistièkom strankom. No, do toga izgleda neæe doæi tako brzo, jer Laburisti zahtevaju opsežnije izraelsko povlaèenje sa Zapadne obale kao i oživljavanje mirovnih razgovora sa Palestincima, èemu se protivi Šaron. On tvrdi da æe plan biti ostvaren do kraja ove godine. U meðuvremenu, izraelski zvaniènici zatražili su od egipatske vlade da nakon potpunog izraelskog povlaèenja pomogne u održavanju bezbednosti u Gazi.

XS
SM
MD
LG