Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20040621/i/ra2641660349.jpg">Bil Klinton objasnio zašto je imao seksualnu vezu sa Monikom Luinski - 2004-06-21


Bivši amerièki predsednik Bil Klinton tvrdi da mu je najgori dan u Beloj Kuæi bio onaj kada je svojoj supruzi Hilari isprièao o vanbraènoj vezi koju je imao sa Monikom Luinski. Klinton je to rekao tokom intervjua za program «Sixty Minutes», televizijske mreže CBS, posveæen predstavljanju njegove autobiografije, koja je izašla iz štampe krajem prošle nedelje.

U opsežnom intervjuu, posveæenom njegovom životu i predsednièkom mandatu, Bil Klinton je objasnio zašto je imao seksualnu vezu sa pripravnicom u Beloj Kuæi, Monikom Luinski, tokom 1996. i 97.

«Mislim da sam uèinio nešto iz najgoreg moguæeg razloga – samo zato što sam to mogao. Mislim da je to, sa moralnog stanovišta verovatno razlog koji je najteže odbraniti , kada uèinite nešto samo zato što to možete.»

Bivši predsednik Klinton je, u poèetku, lagao o toj vanbraènoj vezi, ne samo javnost veæ i svoju suprugu. To je, za uzvrat, dovelo do toga da je protiv njega pokrenut proces opoziva u predstavnièkom domu Kongresa. Ipak, na senatskoj raspravi koja je održana kasnije on je osloboðen.

Klinton ukazuje da je najteži trenutak njegovog mandata bio u avgustu 1998., kada je svojoj supruzi Hilari morao da kaže istinu o vanbraènoj vezi.

«Nisam mogao da spavam, pa sam je probudio i seli smo na ivicu kreveta i tada sam joj priznao. Bilo je grozno, ali sam to morao da uèinim.»

U svojoj autobiografiji, pod naslovom «Moj život», Bil Klinton navodi da ga je supruga pogledala, kao da je, kako piše, «udario u pleksus.» Bil Klinton je novinaru CBS-a rekao da æe, uprkos liènim greškama koje su dovele da u istoriji bude tek drugi amerièki predsednik protiv koga je pokrenut proces opoziva, on to zauvek smatrati èašæu.

«Uvek æu žaliti zbog greške koju sam napravio. Ali æu zauvek biti ponosan zbog toga što se, kada je pokrenut opoziv, nisam predao, nije mi ni padalo na pamet da podnesem ostavku, veæ sam ustao i odbranio se. Za mene, cela ta borba je èasno priznanje. Ja to ne smatram mrljom, pošto je zahtev za opozivom bio nezakonit.»

Što se tièe uspeha koje je imao tokom svog mandata, bivši predsednik tvrdi da se najviše ponosi ekonomskom politikom koja je dovela do otvaranja 22 miliona novih radnih mesta, tokom 8 godina njegovog boravka u Beloj Kuæi. Od stvari koje su ga razoèarale, on pominje nesupešne pokušaje da zadravstvena zaštita postane dostupna veæem broju Amerikanaca, kao i napore da se obezbedi penszioni sistem. Ipak, on ukazuje da je razoèarenja bilo i na polju spoljne politike.

«Na meðunarodnom planu, žao mi je što nisam uspeo da uhvatim Osamu bin Ladena i podjednako mi je žao što nisam mogao da ubedim Izraelce i Palestince da postignu mir.»

Što se tièe trenutne situacije u Iraku, gospodin Klinton ukazuje da u naèelu podržava pristup koji sada ima administracija predsednika Buša.

«Što se tièe poèetka rata, mislim da smo pogrešili zato što nismo dozvolili inspektorima UN da završe potragu. I pored toga, sada smo tamo gde smo i mislim da je najvažnije u ovom trenutku da svi podržimo stabilan, miroljubiv i pluralistièki Irak, a meni se èini da se ova administracija kreæe u tom pravcu.»

Velika je jagma za Klintonovom autobiografijom, a potražnja æe možda još porasti tokom nacionalne promotivne turneje. Ipak, knjiga je veæ izložena i kritikama, poput prikaza koji je objavio dnevnik Njujork Tajms, u kome se navodi da je autobiografija bivšeg predsednika «površna, samo-zaljubljena i … dosadna.»

XS
SM
MD
LG