Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/nm/20040619/amdf600532.jpg">Nezavisna komisija 9-11 traži od Bušove administracije dokaze o vezama Sadama Huseina i Al Kaide - 2004-06-20


Èlanovi nezavisne, dvostranaèke komisije koja istražuje teroristièke napade od 11. septembra 2001. umanjuju razlike u stanovištu Bele kuæe u vezi moguæe saradnje predratnog Iraka i Al Kaide.

Kopredsednici nezavisne komisije nastoje da spreèe raskol izmeðu republikanskih i demokratskih èlanova tog tela. Stoga nastoje da ublaže razlike u vezi eksplozivnog pitanja da li je svrgnuti Sadam Husein održavao aktivne veze sa teroristièkom mrežom Al Kaidom. U izveštaju objavljenom pre nekoliko dana, komisija je iznela zakljuèak da ne postoji nikakvi dokazi da je Sadam saraðivao sa Al Kaidom u napadu na Sjedinjene Države. U isto izveštaju se takoðe navodi da nisu otkriveni ni dokazi o saradnji te dve strane. Meðutim, Bela kuæa - kao jedan od glavnih argumenata za rat sa Irakom iznela tvrdnju da je Sadam bio direktno povezan sa Al Kaidom. Pošto je komisija objavila pomenuti deo izveštaja, potpredsednik Dik Èejni je ustvrdio da poseduje informacije koje komisiji nisu bile dostupne. U intervjuu televizijskoj mreži CNBC, Èejni je rekao da ne zna taèno šta komisija poseduje od podataka ali da mu je poznato da èlanovi komisije nisu razgovarali sa originalnim izvorima kada su taj izveštaj sastavljali. Zamoljen da komentariše Èejnijeve reèi, jedan od predsednika komsije, Tomas Kejn apelovao je na potpredsednika da preda sve dodatne informacije koje ima. U programu “Ove nedelje”, televizijske mreže ABC, Kejn je podvukao da objavljeni deo izveštaja ne predstavlja i konaèan izveštaj na kojem se još uvek radi.

“Ukoliko postoje dodatni podaci o toj temi, biæe nam potrebno da ih što pre dobijemo. Zatražiæemo ih. Ako adminsitracija ima podatke koje mi nemamo, nadamo se da æemo ih ubrzo i dobiti.”

Tomas Kejn je vodeæi republikanac u pomenutoj komisiji koju je formirao Kongres, uz blagoslov Bele kuæe. Li Hemilton je vodeæi demokrata, odnosno kopredsedavajuæi komisije. On se takoðe pridružio pozivima da potpredsednik preda bilo kakve dodatne informacije koje ima. Takoðe je napomenuo da su razlike u ocenama adminstracije i komisije možda samo terminološke prirode:

“Svi razumemo da kada upotrebite izraz odnos, veze, povezanost i kontakti da te reèi mogu da se tumaèe na razlièite naèine.”

Obojica Kejn i Hamilton, pri tom, istièu da je zadatak komisije 9-11 da istraže teroristièke napade na Sjedinjene Države a ne okolnosti pred poèetak rata sa Irakom. Takoðe su naveli da iako je Bušova administracija govorila o Sadamovim vezama sa terorizmom, nikada nije povezala Irak sa Al Kaidinim napadom na tlu Sjedinjenih Država. U programu Meet the Press, televizijske mreže NBC, jedan od èlanova komisije, Džon Liman je izrazio nadu da æe spor ubrzo biti uklonjen istakavši da je veoma važno da komisija bude pošteðena stranaèkih razmirica dok priprema svoj konaèan izveštaj. Izveštaj treba da bude objavljen 26. jula. Dokument æe prethodno da razmotri Bela kuæa kako bi osigurala da u njemu ne bude obelodanjeni nikakvi poverljivi bezbednosni podaci.

XS
SM
MD
LG