Linkovi

Trgovina ljudima - 2004-06-18


Trgovina ljudima je savremeno ropstvo. Ona obuhvata žrtve koje se silom, iznudom ili uz pomoæ prevare, koriste za rad ili seks. Muškarci, žene i deca se preprodaju za prinudni rad. Deca se prodaju da bi služila kao deca-vojnici. Takoðe, kao što je rekao predsednik Džordž Buš, žene i devojèice - i deèaci - prodaju se radi komercijalne seksualne eksploatacije.

“Stotine i hiljade tinejdžerki, èak i devojèica koje nemaju više od pet godina, postaju žrtve seksualne trgovine. To trgovanje ljudskim životom svake godine donosi milijarde dolara - od kojih se najveæi deo koristi za organizovani kriminal. Sasvim posebno zlo je zlostavljanje i eksploatacija najnevinijih i najranjivijih”, rekao je predsednik Buš.

Prema novom izveštaju amerièkog Državnog sekretarijata o trafikingu u svetu, svake godine se preko državnih granica proda više od šesto hiljada osoba, a tom cifrom nisu obuhvaæeni milioni koji se preprodaju unutar sopstvenih granica. Trafiking je povezan sa sindikatima meðunarodnog kriminala koji preprodaju i drogu, oružje i lažna dokumenta. To je opasnost za globalno javno zdravlje koja doprinosi širenju virusa HIV i side i drugih boleština. Trafiking je opasan i za bezbednost, jer se zaradom od trafikinga finansiraju novi zloèini i nasilje. Predsednik Buš je rekao da spreèavanje trafikinga ima veoma visok prioritet za Sjedinjene Države - a morao bi da ga ima i za ceo svet.

“Oni koji stvaraju te žrtve i zaraðuju na njihovoj patnji, moraju da budu oštro kažnjeni. Oni koji štite ovu industriju se sramote i produbljuju tuðu bedu. A vlade koje tolerišu ovu trgovinu u stvari tolerišu jedan oblik ropstva”, rekao je amerièki predsednik. Meðunarodni sporazumi i nacionalni zakoni osuðuju trafiking i stavljaju ga van zakona. Za zaustavljanje ovog kriminala je meðutim potrebna meðudržavna saradnja, a ona i dalje kasni. Državni sekretar Kolin Pauel je rekao da Sjedinjene Države “pozivaju sve zemlje da više i bliskije rade na zatvaranju maršruta kojima se odvija trafiking, da osuðuju i kažnjavaju sve koji se bave trafikingom i da štite i reintegrišu žrtve”. Prema reèima predsednika Buša, “ne sme se dozvoliti trgovanje ljudskim biæima u bilo koju svrhu”.

XS
SM
MD
LG