Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20040618/t/r2602803985.jpg">Medjunarodna agencija za atomsku energiju usvojila oštru rezoluciju o Iranu - 2004-06-18


Amerièki ambasador u Medjunarodnoj agenciji za atomsku energiju je rekao da rezolucija te agencije kojom se kritikuje Iran zbog prikrivanja programa nuklearnog naoružanja odražava duboku zabrinutost medjunarodne zajednice zbog iranskog nuklearnog programa i ukazuje na potrebu da se obave dalje inspekcije.

Amerièki izaslanik Kenet Bril, rekao je novinarima da je 35-èlani upravni odbor Medjunarodne agencije za atomsku energiju zauzeo energièan stav u suoèavanju sa pretnjom koju predstavlja Iran:

“Ova rezolucija je èvrsta uprkos orkestriranoj kampanji najviših funkcionera iranske vlade u pokušaju da se zastraše pojedini èlanovi upravnog odbora, a i taj odbor kao celina, i da se diskredituje ova agencija.“

Upravni odbor je danas usvojio rezoluciju kojom se oštro osudjuje Iran zbog loše saradnje sa nuklearnom agencijom Ujedinjenih nacija. Rezolucijom, koji su sastavile Francuska, Nemaèka i Britanija, izražava se ozbiljna zabrinutost zbog odlaganja procesa inspekcija, zbpg propusta da se iznesu èinjenice u pismenim deklaracijama i zbog sumnji u objašnjenja Teherana da iranski nuklearni program ima iskljuèivo mirnodopske svrhe. Medjutim, tom rezolucijom se ne postavlja krajnji rok Iranu da iznese èinjenice o svom nuklearnom programu kao što su to tražile Sjedinjene Države, niti se traži uvodjenje sankcija za ne-pridržavanje rezolucije. Iranski funkconeri u Beèu su demantovali da skrivaju bilo kakve tajne. Predstavnica Medjunarodne agencije za atomsku energiju Melisa Fleming je izjavila da Teheran mora neodložno da obezbedi pristup traženim podacima, mestima i osobama kako bi agencija dovršila proces verifikacije.

”Rekli smo da se ne može ovako zauvek i da bismo želeli ne samo postojani nego i ubrzani progres. Ovom rezolucijom se zahteva veæa i otvorenija saradnja Irana.“

Upravni odbor Medjunarodne agencije za atomsku energiju æe se ponovo sastati u septembru da bi razmotrio da li se Iran povinovao postavljenim zahtevima.

XS
SM
MD
LG