Linkovi

19. juna 1961. Vrhovni sud doneo odluku da se na sudu neæe uvažavati dokazi pribavljeni na nezakonit zaèin - 2004-06-17


19.juna 1961. Vrhovni sud doneo je odluku da na sudjenjima ne sme da se iznose dokazi koji su pribavljeni na nezakonit naèin. Ova odluka zasnovana je na èlanu Ustava kojim se zabranjuje pretres bez naloga i na zahtevu država da se ovo pravilo primenjuje na sve stanovnike. Odlukom Vrhovnog suda poništena je presuda za opscenost protiv Dolri Mep iz Klivlanda u državi Ohajo. Naime, tražeæi zabranjeni materijal vezan za kockanje, policija je prilikom nelegalnog upada u kuæu tužene pronašla knjige koje su smatrane opscenim, a upravo taj materijal tužilac je koristio kao dokaze na osnovu kojih je Mopova kasnije bila osudjena za opscenost. Odluka suda u sluèaju Mep protiv Ohaja, glasila je da dokazi dobijeni prilikom pretresa kao i oni do kojih se došlo uz upotrebu sile ”neæe biti prihvaæeni na sudu“.

XS
SM
MD
LG