Linkovi

Razgovor sa novim administratorom Ujedinjenih nacija za Kosovo, Serenom Jesenom Petersenom - 2004-06-17


Jesen-Petersen je od februara služio kao specijalni izaslanik Evropske unije za Makedoniju, a pre toga radio je za UNHCR i Sekretarijat UN. Novi šef UNMIK-a dao je kraæi intervju Glasu Amerike.

Glas Amerike:Gospodine Petersen, vi æete se uskoro na Kosovu suoèiti sa nekim krupnim izazovima. Koji æe od njih po vašem mišljenju biti najveæi?

Petersen:“Sve što mogu u ovoj fazi da kažem jeste da je ovo veoma kritièan period za Kosovo. Martovski dogadjaji predstavljali su veoma krupan korak unazad. Nema sumnje da medjunarodna zajednica ne sme da okrene ledja i pobegne, što ona neæe ni uèiniti. Ti dogadjaji takodje su podvukli da se što hitnije mora krenuti ka postizanju nekog rešenja. Pored toga, i UNMIK je pretrpeo udarac u smislu umanjenja reputacije, tako da i tu treba popravljati stvari. Svestan sam toga da postoje još mnogi drugi izazovi na koje tek treba da se usmerimo.“

Glas Amerike:Da li ste razmišljali o tome da li biste i kako reformisali UNMIK?

Petersen:“Mislim da bi bilo veoma neozbiljno s moje strane da, tako kratko vreme po imenovanju, poènem da diskutujem o planovima. Uskoro æu posetiti Brisel, Njujork i druga mesta, a kada završim razgovore sa ljudima koji veæ rade na tome formulisaæu svoje ideje i planove. Mislim da ne bi bilo mudro da sada objavljujem svoje ideje.“

Glas Amerike:Vi æete imati kljuèni uticaj na odluku medjunarodne zajednice o tome da li æe Kosovo ostati deo Srbije ili dobiti nezavisnost. Šta mislite o tome? Petersen:“Da, imaæu takvu ulogu i nastojaæu da uèinim sve što mogu da izgradim nešto što danas ne postoji, a to je neka vrsta medjunarodnog konsenzusa o tome kako krenuti napred. Jedna od teškoæa biæe jako podeljena gledišta o tome. Situacija je krajnje kompleksna, ali ja vidim svoju ulogu u njoj. Sasvim je jasno da mi moramo da krenemo napred.“

Glas Amerike:Vi ste veæ radili na problemima bivše Jugoslavije, ali koliko je vaše znanje o Kosovu?

Petersen:“Nikada nisam bio sa službom na Kosovu, ali sam ga mnogo puta posetio, razgovarao sam sa lokalnim liderima i medjunarodnim faktorima, sa liderima u širem regionu, u Beogradu. Dakle, dobro poznajem tamošnju situaciju.“

Glas Amerike:Iz kog razloga smatrate da æe vaš zadatak biti težak?

Petersen:“Martovski dogadjaji predstavljali su krupan korak unazad. Kao drugo, moji prethodnici su svi bili veoma kvalifikovani, ali svi su naišli na teškoæe, što samo pokazuje koliko je to teška situacija.“

XS
SM
MD
LG