Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20040616/i/r2115209884.jpg"> Buš: Pobunjenici u Iraku su neprijatelji demokratije i iraèkog naroda - 2004-06-16


Organizacija islamskih država podržala je u zakljuècima trodnevnog samita u Istanbulu tranziciju Iraka ka suverenoj i demoktratskoj državi. 57-èlana organizacija podržala je i ustanovljenje privremene vlade i pozvala na poèetak okonèanja okupacije Iraka.

Pomoænik amerièkog sekeratara za odbranu Pol Vulfovic razgovarao je danas u Bagdadu sa èlanovima iraèke prelazne vlade o procesu prenosa vlasti krajem ovog mjeseca. Koaliciona uprava je saopštila da je Vulfovic sa sagovornicima razmijenio mišljenja o ekonomskoj, politièkoj i bezbjednosnoj situaciji u zemlji.

naftna industrija - glavna meta pobunjenièkih napada

Istovremeno, u posljednjem u seriji napada, sa ciljem da se dodatno pogorša bezbjednosna situacija uoèi primopredaje vlasti 30. juna - pobunjenici su danas ubili funkcionera lokalne naftne industrije. Naftna postrojenja u Iraku su inaèe tokom proteklih nekoliko dana glavna meta pobunjenièkih napada.

Iraèka naftna industrija je u plamenu. Pobunjenièki napadi, od kojih se posljednji dogodio u Kirkuku, bukvalno su zaustavili proizvodnju nafte. Sabotažom u Kirkuku, ipak je nanijeta nešto manja šteta u odnosu na napade na naftna postrojenja na jugu zemlje, gdje su se samo u protekla 24 sata dogodile tri velike eksplozije. Pretpostavlja se da æe za popravku biti potrebno namjanje sedam dana.

Naftna industrija od èijeg se profita plaæa dio rekonstrukcije Iraka, napadnuta je i indirektno. Ubijen je Gazi Talibani, funkcioner zadužen za bezbjednost naftovoda na sjeveru zemlje. Talibani je èetvrti funkcioner blisko povezan sa privremenom, prelaznom vladom, koji je ubijen tokom protekle sedmice.

Radikalni šiitski sveštenik Moktada Al Sadr, istovremeno je – u sklopu procesa okonèanja desetonedjeljne pobune protiv amerièke uprave - pozvao svoju miliciju da napusti svete gradove Nadžaf i Kufu.

Istovremeno je Ramadiju, u bombaškom napadu na amerièki vojni konvoj poginuo jedan iraèki policiajac. Amerièka komanda tvrdi da meðu amerièkim vojnicima nije bilo žrtava.

Buš: Pobunjenici u Iraku su neprijatelji demokratije i iraèkog naroda

Obraæajuæi se vojnicima u vazduhoplovnoj bazi Mek Dil, amerièki predsjednik Džordž Buš je govorio i o najnovijim napadima iraèkih pobunjenika.

“Oni se ne bore protiv okupatora, veæ protiv iraèkog naroda. Oni nisu samo neprijatelji Amerike, veæ neprijatelji demokratije”, rekao je Buš. Amerièki predsjednik je istovremeno pohvalio vojnike u Iraku i Avganistanu – koji su u direktnom prenosu pratili Bušovo izlaganje.

Predsjednik je rekao da æe buduæe generacije Iraèana biti zahvalne amerièkoj armiji, koja ih je – kako je kazao - oslobodila diktature Sadama Huseina.

XS
SM
MD
LG