Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://www.ccrane.com/images/sangean-rcr-1-digital-atomic-clock-am-fm-radio.jpg">Kuæe na prodaju 'prièaju' o sebi preko radija - 2004-06-15


Dok sam jutros prolazio kraj jedne kuæe na prodaju, pažnju mi je privuklo neobièno obaveštenje. Ispod uobièajene table posrednièke agencije, na kojoj se oglašava prodaja i navodi ime i broj telefona agenta za nekretnine, visilo je obaveštenje: ”Kuæa koja govori, podesite radio u kolima na 1650 kiloherca.“

O èemu se radi? Firma Talking House nudi agentima za prodaju nekretnina malu srednjetalasnu radio stanicu, velièine video rekordera, koji mogu da postave u kuæi za prodaju.

Umesto kasete, koja bi morala d se stalno premotava napred-nazad, da se zapetlja, ošteti ili izgubi, uredjaj ima memorijski èip na kome može da se snimi poruka u trajanju od oko pet minuta. Sasvim dovoljno da se objasne osnovne karakteristike kuæe.

Zahvaljujuæi višestrukom ”semplovanju“ kvalitet snimka je na profesionalnom nivou. Uredjaj može da se programira da beskrajno ponavlja poruku, kao i da u odredjeno vreme poène i završi emisiju. Predajnik ima domet od svega par stotina metara, što je sasvim dovoljno da se razgovetno èuje u vozilu parkiranom ispred kuæe.

Kako Amerikanci najèešæe automobilom obilaze kuæe, osmatrajuæi ih spolja pre nego što se odluèe za obilazak unutrašnjosti, ovo je gotovo idealan naèin da se, štedeæi vreme, obaveste o osobinama i prednostima kuæa.

Agenti za prodaju nekretnina kažu da su kupci oduševljeni ovim ”kuæama koje govore.“

XS
SM
MD
LG