Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://www.budget.house.gov/photo/gekas.jpg">Demokrate u Kongresu nisu uspele da obezbede proširenje istrage o zlostavljanjima zatvorenika u Abu Graibu - 2004-06-15


Takozvanu ”rezoluciju o istrazi“ èlanovi Predstavnièkog doma mogu da primene ako smatraju da odredjeni sektor vlade ne pruža sve podatke koje zakonodavci traže. Medjutim, ukoliko se zakonodavci koji èine viæinu o nekom kongresnom odboru protive takvoj rezoluciji, oni mogu da je blokiraju u samom odboru što znaèi da se rezolucija sa nepovoljnom preporukom upuæuje na glasanje Predstavnièkom domu.

Rezolucijom koja je juèe izglasana u odboru Predstavnièkog doma za pitanja oružanih snaga zahteva se da sekretar za odbranu Donald Ramsfeld dostavi sve fotografije, video trake ili pismene informacije, koje su sastavni deo istrage o dogadjajima u zatvoru Abu Graib.

Istragu je predvodio general-major, Antonio Taguba, koji je svedoèio ispred Predstanièkog doma i Senata u maju o onome što je on ustanovio. General je, izmedju ostalog, rekao da je neuspešno rukovodstvo dovelo do navodnog zlostvljanja iraèkih zatvorenika.

Demokrate se zalažu za nezavisnu kongresnu istragu o navodima o torturi, ukazujuæi da je Pentagon spor u ispunjavanju zahteva o dadatnim informacijama. Republikanci kažu da bi tekuæe istrage trebalo da budu dovoljne, ukazujuæi da Demokrate zahtevaju nove podatke, a da nisu detaljno pregledale hiljade dokumenata koje je Pentagon veæ dostavio.

Kongresmen Dankan Hanter, predsedavajuæi Odbora Predstavnièkog doma za pitanja oružanih snaga, izjavio je da zahtev za dopstavu novih informacija, koje se traže tom rezolucijom, predstavlja “promenu stativa”:

“Ideja da æemo sada uzvratiti poruku, da vršimo opstrukciju, slanjem šest hiljada stranica, a samo èetiri èlana odbora su do sada imala vremena da proèitaju tu dokumentaciju, jednostavno je besmislena. Time se takodje upuèuje pogrešna poruka, odnosno da nekako ne dobijama podatke, a ustvari imamo ih toliko da ih ne možemo ni pregledati. Smatram da ne bi trebalo da poèenom posao rezolucijama o istrazi.”

Medjutim, glavni demokrata u tom komitetu, kongresmen Ajk Skelton, ukazuje da podaci koje je Pentagon do sada dostavio ne ukljuèuju dokumenta, mada je pet dokumenata bio predmet nedavnih medijskih izveštaja, koje bi Kongres trebalo da razmotri:

“ Po svemu sudeæi, u pitanju je verodostojnost ovog odbora, ali i drugi aspekti. U pitanju je verodostojnost samih SAD i moguænost da vrše istragu o problemima i sprovedu odgovarajuæu kontrolu u skladu sa ustavom.”

Predstavnica, Heder Vilson, je Repbulianka u tom odboru. Ona se priduržila Demokratama u podršci nastojanjima da se dobije dodatna dokumentacija iz Pentagona:

“ Mi imamo ozbiljne i važne zadatke, koje treba da rešimo, koje zahtevaju detaljan pregled dokumenata. Moramo zahtevati da nam se dostave ti dokumenti iz Sekretarijata za odbranu.”

Na kraju, Predstavnièki dom je glasao sa 28 prema 21 glasu protiv zahteva Demokrata za dostavu veæeg broja dokumenata iz Pentagona. Rezolucija je razmotrena na poèetku nedelje , kada je održano nekoliko preteresa o iraèkim percepcijama o SAD, i o statusu amerièkih oružanih snaga u Iraku.

XS
SM
MD
LG