Linkovi

13. juna 1966. godine: Miranda protiv Arizone - 2004-06-12


13. juna 1966. godine, Vrhovni sud Sjedinjenih Država doneo je odluku koja je predstavljala džinovski korak u pravcu poštovanja ustavom zagarantovanog prava Amerikanaca koje ih štiti od samooptuživanja. U tom sluèaju, zabeleženom u pravnim analima kao ”Miranda protiv Arizone,“ Vrhovni sud je stao na stanovište da policija u Sjedinjenim Državama, u trenutku hapšenja, mora da informiše uhapšenu osobu da ima pravo da æuti, odnosno da bi svaka njena izjava mogla biti upotrebljena na sudjenju protiv nje, kao i da ima pravo da se konsultuje sa advokatom. Ova odluka, kasnije skraæeno nazvana ”Mirandin zakon,“ pozdravljena je od strane pobornika gradjanskih prava kao velika pobeda, dok su je neki konzervativci napadali, smatrajuæi da potkopava nastojanja na sprovodjenju zakona. U amerièkim kriminalistièkim filmovima i serijama èesto može da se vidi scena u kojoj policajac recituje ”Mirandin zakon“ upravo uhapšenom prestupniku.

XS
SM
MD
LG