Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20040609/i/r3134363385.jpg"> Američki predsednik traži da NATO preuzme znaèajniju ulogu u postokupacionom Iraku - 2004-06-09


Predsjednik SAD se nada da æe pozitivnu energiju nakon usvajanja rezolucije Savjeta Bezbjednosti o Iraku iskoristiti za obezbjeðenje veæeg angažmana Zapadne vojne Alijanse u rešavanju problema bezbjednosti u Iraku. To je jedna od tema koja dominira i sastankom lidera sedam najrazvijenijih država svijeta i Rusije, u ljetovalištu Si Ajlend, u amerièkoj saveznoj državi Džordžiji.

predsednik Džordž Buš, rekao je danas nakon susreta sa britanskim premijerom, Tonijem Blerom da oèekuje da NATO preuzme znaèajniju ulogu u postokupacionom Iraku.

Predsjednik Buš je rekao kako NATO mora da bude ukljuèen i kako Sjedinjene države i pored razumijevanja za nemoguænost nekih èlanica Alijanse da pošalju svoje trupe u Irak, vjeruje da ima prostora da NATO poveæa svoj angažman u Iraku. Mislim da imamo dobru priliku da u tome uspijemo", rekao je Buš.

Britanski premijer Toni Bler je dodao da je naredni kljuèni korak – dogovor iraèke vlade i multinacionalnih snaga o saradnji i rešavanju bezbjednosnih problema. Znamo da je neophodno unaprijediti kapacitet iraèkih snaga bezbjednosti i sad želimo da im pomognemo kako bi ubuduæe i sami mogli da se staraju o bezbjednosti svoje zemlje, rekao je Bler.

Meðutim, ideja o veæem angažmanu NATO-a u Iraku nije doèekana s mnogo optimizma.

Francuski predasjednik Žak Širak rekao je kako ne misli da je misija NATO-a da interveniše u Iraku. Štaviše, mislim da to ne bi bilo pogodno, a ne bi sigurno bilo ni dobro shvaæeno", rekao je Širak novinarima u Si Ajlendu.

Amerièki predsjednik se danas na marginama samita sastao i sa novim iraèkim predsednikom Gazijem al Javerom.

Inaèe, na samom otvaranju samita bilo je najviše rijeèi o ekonomskim prilikama u svijetu. Predsjednik Buš je pohvalno govorio o amerièkoj ekonomiji, iako veæina uèesnika samita vjeruje da sve veæi deficit u budžetu i spoljnotrgovinskoj razmjeni Sjedinjenih država prijeti prosperitetu globalne ekonomije.

Zajednièka je ocjena da svjetsku ekonomiju ugrožavaju i izuzetno visoke cijene nafte, ali je rasprava o tom pitanju najavljena za današnju, popodnevnu sesiju.

Predsjednik Sjedinjenih država danas je imao i radni ruèak sa liderima šest bliskoistoènih država, na kojem je pokušao da dobije podršku za svoju bliskoistoènu inicijativu, koju karakteriše zahtjev za sveobuhvatnim reformama u arapskim zemljama.

Takvoj inicijativi su se, meðutim, pored lidera Egipta, Saudisjke Arabije i Maroka- usprotivili i neki evrospki zvaniènici – ocjenjujuæi da je rijeè o nepotrebnom miješanju u unutrašnja pitanja arapskih država.

XS
SM
MD
LG