Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://thm-ar1r2.search.vip.scd.yahoo.com/image/320972000">Knjiga Zbignjeva Bžežinskog Izbor: Globalna dominacija ili globalno liderstvo - 2004-06-07


Nedavno se u amerièkim knjižarama pojavila knjiga bivšeg amerièkog savjetnika za nacionalnu bezbjednost, Zbignjeva Bžežinskog, pod nazivom Izbor: Globalna dominacija ili globalno liderstvo, za koju je Semjuel Hantington, autor kultnog djela - Sukob civilizacija i ponovno stvaranje Svjetskog poretka, izmedju ostalog rekao da ” uvjerljivo pokazuje da je amerièka bezbjednost neodvojiva od globalne bezbjednosti, i da se kao takva može iskljuèivo postiæi tako što æe Sjedinjene Države bezbijediti konstruktivno liderstvo u zajednièkom stvaranju svjetskoga poretka.“ Zbignjeva Bžežinskog, koji je trenutno savjetnik Centra za strateške i medjunarodne studije iz Vašingtona, novinar Glasa Amerike Jaroslav Anders upitao da prokomentariše svoju tvrdnju da je Amerika na vrhuncu svoje ekonomske politièke, vojne i kulturne moæi suoèena sa izborom - globalno liderstvo ili globalna dominacija.

Zbignjev Bžežinski:"Razlika je veoma bitna i nije je teško podvuæi. Dominacija je u najveæoj mjeri bazirana na sili. Liderstvo, s druge strane, može da koristi silu da bi se naglasilo opredjeljenje zasnovano na konsenzusu, a što potièe od lidera. Mislim da je važno da Amerika mobilizuje druge za ostvarenje svojih vrijednosti, za svoju ulogu u rješavanju osnovnih globalnih problema. Amerika, meðutim, ne može prisiliti druge da je slijede. Dakle po mom mišljenju liderstvo je mnogo efikasniji naèin sprovoðenja odgovorne, konstruktivne hegemonije - dok se unilateralizam koji se bazira na sili, kratko reèeno - dominacija, na kraju pokaže kontra-produktivnom."

Glas Amerike:Meðu veliki strateškim problemima sa kojima se svijet trenutno suoèava je i problem koji Vi u svojoj knjizi nazivate ”globalni Balkan”. O èemu je rijeè?

Zbignjev Bžežinski:"Mislim da bi najprije trebao da ukažem o kojem dijelu svijeta govorim. Govorim o tom ogromnom podruèju Euro-Azije koje se proteže od Sueckog kanala pa sve do Sen Džanga na zapadnoj granici Kine, od južne granice Rusije, Kazahstana do pakistanske obale na Arapskom moru i Indijskom okeanu. Unutar tog velikog podruèja nalazi se znatan broj zemalja. Tu živi 550 miliona ljudi i prisutna je izuzetna nestabilnost, mnogo konflikta. Sjedinjene države su sada direktno, politièki i vojno ukljuèene u rešavanje problema Iraka, problema Avganistana, a uz to, u širem smislu, i u rešavanje problema stabilnosti Pakistana. Tu su i izraelsko-palestinski sukob i odnos sa Iranom, koji je glavni igraè u tom regionu. Ukratko reèeno, preuzeli smo izuzetno veliki zadatak, izuzetno veliki izazov. Po mom mišljenju mi neæemo imati saveznike ukoliko ne budemo praktikovali liderstvo bazirano na konsenzusu o kojem sam pisao. Vjerovatno je da æemo doživjeti neuspjeh."

Glas Amerike:Èinjenica je da su mnoge od zemalja u tom regionu muslimanske zemlje. U svojoj knjizi iznosite i neke interesantne stvari o Islamu, koji nazivate sjajnom civilizacijom u kojoj ponovno vri nevolja. Ti problemi izazivaju i šalju talase tim globalnim Balkanom ali i, kao što smo se tragiènio osvjedoèili poslednjih godina - na zapadne države. Izgleda da vi niste mišljenja da to ponovno radjanje Islama kao sile , neizbježno mora dovesti do neke vrste globalnog konflikta, do rata civilizacija kako to neki nazivaju. Kako da se odnosimo prema takvom uzdizanju islamske civilizacije?

Zbignjev Bžežinski:"U prvom redu sa poštivanjem politièkog dostojanstva Muslimana. Vi se ne možete odnositi prema jednoj promjenjljivoj, povremeno veoma strasnoj, religiji duboko predanoj populaciji tako što se prema tom regionu u suštini odnosite u kvazi-kolonijalnom ili imperijalistièkom stilu. Mi moramo shvatiti da takav odnos, takva vrsta politike pripada prošlosti, istoriji. To nije buduænost. Ukoliko nismo pažljivi, ukoliko nismo politièki oprezni i taktièni , ukoliko pokušamo djelovati uglavnom se oslanjajuæi na silu mi æemo tu ogromnu populaciju okrenuti protiv sebe. Onda æemo sa njima doæi i u sukob, koji mnogi i predvidjaju. Mi æemo odnijeti pobjedu u direktnom vojnom sukobu ali æemo, dugoroèno gledano – izgubiti, jer æemo biti ranjivi u odnosu na tzv. asimetrièno voðenje rata, nasilne akte usmjerene protiv nas i na kraju æe takva situacija uništiti i naše liderstvo u svijetu i kvalitet života u Americi. Suština demokratije se može naæi u smrtnoj opasnosti."

Glas Amerike:Amerika koju pokazujete kao modernog, dinamiènog zastupnika globalnih promjena je na mnogo naèina izvor nestabilnosti sa kojom bi se potom trebalo nositi. To je sluèajno uglavnom ono što kritièari Amerike u svijetu, mnogi protivnici globalizacije - iznose protiv Sjedinjenih država. Da li za taj problem postoji rešenje – s obzirom na to da Amerika ne može prestati da bude ono što zaista jeste, jedna moderna sila u svojoj suštini.

Zbignjev Bžežinski:"Mislim da ste predoèili veoma tešku dilemu i to je možda nerešiv paradoks amerièke situacije. Ali, isto tako - nemojte zaboraviti da kada je rijeè o meðunarodnim odnosima - nema rešenja, jer istorija se nikada ne zaustavlja. Postoje samo djelimièni lijekovi , a onda se pojave novi problemi. Izazov koji, stoga, leži pred nama je - da riješimo tu dilemu, taj paradoks Amerike koja je sa jedne strane uvijek u potrazi za stabilnosti, a sa druge strane sama proizvodi nestabilnost. Mi bi trebalo da riješimo taj paradoks najbolje što možemo. Ja opet tvrdim da je liderstvo zasnovano na konsenzusu koje u velikoj mjeri i potièe od amerièke moæi, ali koje se ne smije koristiti kao èekiæ, upravo najbolji naèin da se izaðe na kraj sa tim paradoksom."

XS
SM
MD
LG