Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=Mob+tel/v=2/l=IVI/*-http://www.prophone.fr/site/tel_mob2.jpg">Da li se mobilni telefoni postepeno pretvaraju u kompjutere buduænosti? - 2004-06-06


Od 1977. godine, kada su se prvi put pojavili, mobilni telefoni su iz korena promenili naèin na koji smo živeli, a ta metamorfoza nije ni izdaleka završena. Proizvoðaèi se utrkouju ko æe da ponudi više novih aplikacija - od video igrica do moguænosti slanja fotografija i video snimaka uživo ili pretraživanja interneta. Telefoni sce èešæe mogu da se pune raznim novim softverom. Nameæe se logièno pitanje: da li se mobilni telefoni postepeno pretvaraju u kompjutere buduænosti? Uostalom, oni najsavršeniji imaju èipove èija sposobnost obrade infromacija je ravna liènim raèunarima iz sredine devedesetih godina, a da pritom troše sto puta manje struje. Neki mlaði vlasnici tvrde da se bolje snalaze na njihovim tastaturama nego na klasiènim kompjuterskim “kverti” tastaturama. S druge strane, popularni džepni kompjuteri sve èešæe dobijaju telefonske sposobnost, odnosno moguænost povezivanja sa mrežom. Na primer, najnoviji model firme Palm One ima minijaturnu tastaturu, ugraðenu digitalnu kameru i otvore za dodatne memorijske èipove. Novi motorolin MPx ima dva poklopca: jedan ga pretvara u obièan telefon, a drugi u ureðaj za slanje i-mejla sa punom tastaturom. Drugi imaju video kamere, antene za satelitsku navigaciju i ureðaje za bežièno povezivanje na internet, nezavisno od telefona. Firma Samsung je najavila da æe uskoro lansirati telefon koji æe moæi da prima 40 satelitskih TV kanala.

XS
SM
MD
LG