Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/23jul_classic%20radio_150_jpg.jpg">Radio slušaocima, širom SAD, na raspolaganju stoji veliki broj programa u FM spektru - 2004-06-05


Radio slušaocima, širom SAD, na raspolaganju stoji veliki broj programa u FM spektru. Ipak, toliki broj programa ne znaèi, sam po sebi, da je pred slušaocima i jako raznolik izbor.

Razlog za to je takozvano medijsko ukrupnjavanje, gde su velike korporacije pokupovale na stotine manjih FM radio stanica, povezale ih putem satelita i preko njihovih predajnika emituju program iz jednog centra.

Protivnici takvog pristupa tvrde da je time izgubljena individualnost pojedinaènih stanica, koje su ranije mnogo vernije odslikavale teritoriju koji su pokrivale, dok se sada njihov informativni i zabavni program skoro iskljuèivo svodi samo na dogaðaje od nacionalnog znaèaja. Ipak, izgleda da ima nade da æe doæi do promena u FM opsegu.

Senator Džon Mek Kejn, uticajni republikanac iz Arizone i predsedavajuæi senatskog komiteta za trgovinu, nauku i transport, kao i njegov kolega iz Demokratske stranke, Patrik Lihi iz Vermonta, podneli su zakonski predlog kojim bi trebalo da bude regulisana pojava lokalnih FM radio stanica, male snage, koje bi imale domet od 5-10 kilometara.

Zagovornici te vrste radija veruju da æe takva mera, kada bude usvojena, dovesti do procvata stanica sa predajnicima snage do 100 Vati. Na taj naèin bi, po njima, lokalne zajednice mogle da dobijaju neophodne i poželjne informacije, koje im ne nude postojeæe komercijalne stanice.

Pobornici ideje kažu da bi to dovelo do dramatiènih promena u gradovima srednje velièine, dok bi 10 najveæih tržišta dobilo èak 25 novih radio stanica. Naravno, nacionalno udruženje emitera - koje objedinjuje sve velike radio korporacije, protivi se takvom predlogu zbog navodnih smetnji koje æe takve stanice stvarati.

Valja naglasiti da je federalna komisija za komunikacije poèela da, iako dosta oprezno, izdaje dozvole za FM stanice male snage. U sluèaju da zakonski predlog senatora Mek Kejna i Lihija bude usvojen, to æe zainteresovanima širom otvoriti vrata za pristup mediju, a verovatno æe – bar na lokalnom nivou - umanjiti znaèaj velikih radio korporacija.

XS
SM
MD
LG