Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/ap_paris_colin_powell_05jun04_150.jpg">Kolin Pauel: Diplomate postižu stvarni napredak u pogledu nove rezolucije UN - 2004-06-05


Državni sekretar Kolin Pauel izjavio je da diplomate postižu stvarni napredak u pogledu nove rezolucije UN kojom se podržava Prelazna vlada u Iraku. O tome izveštava Skot Sterns, dopisnik GA iz Bele Kuæe koji je trenutno u Parizu, gde su se pre kratkog vremena sastali predsednik Buš i francuski predsednik Žak Širak.

Državni sekretar Kolin Pauel izjavio je da je novi predsednik Prelazne vlade u Iraku, Ijad Alavi, poslao pismo èlanicama UN, u kojem je naveo uslove pod kojima bi Prelazna vlada ohrabrila ostanak koalicionih trupa u Iraku. SAD i Britanija zagovaraju novu rezoluciju UN koja æe podržati Prelaznu vladu, ali neke èlanice Saveta bezbednosti dovode u pitanje obim ovlašæenja koja æe imati nova vlada, uz više od 130 hiljada amerièkih vojnika koji ostaju u toj zemlji posle prenosa vlasti, 30. juna. Državni sekretar Pauel smatra da ukoliko bude zadovoljna nova vlada, da bi to trebalo da budu i njegove kolege iz Saveta bezbednosti.

Na putu iz Italije za Francusku, Pauel je novinarima u predsednièkom avionu rekao da ne vidi opasnost da neke èlanice stave veto na novu rezoluciju, veæ da je sada pitanje da li æe odluka biti jednoglasna ili ne. ”Sada smo na kraju igre”, rekao je Pauel i dodao da æe ostala pitanja biti razrešena u narednih nekoliko dana. Državni sekretar je objasnio da je mozaik konaèno upotpunjen jednim veoma važnim delom, taènije pismom premijera Alavija, u kojem su izloženi struktura vlasti, odnos vojske i vlasti i potencijalna upotreba sila. Pauel je dodao da æe osigurati da vojne aktivnosti budu koordinisane, tako da se izbegnu svi nesporazumi. Pauel je takoðe istakao da pismo premijera Alavija pokazuje da iraèka Vlada shvata da još ne može samostalno da osigura bezbednost u zemlji i da æe pozitivno odgovoriti na pismo, koje æe, kako oèekuje, predstavljati aneks rezolucije koja se trenutno nalazi pred èlanicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

XS
SM
MD
LG