Linkovi

Mušaraf o slobodi veroispovesti - 2004-06-05


Kao i narod u mnogim drugim zemljama, Pakistanci izražavaju sve veæu zabrinutost povodom uloge vere u njihovom društvu. Pakistanski ustav predvidja slobodu veroispovesti. Medjutim, verska sloboda i prava žena su ugorženi od strane ekstremista, rekao je pakistanski predsednik Pervez Mušaraf. U govoru pred grupom studenata u Islamabadu, Mušaraf je rekao “ morate osuditi i suprotstaviti se svakoj verskoj liènosti koja podstièe mržnju, sektaštvo i promoviše bilo koji vid terorizma.”

“Pakistan ne mogu da predvode verski fanatici jer su upravo takvi elementi uništili naše, islamske vrednosti tolerancije,“ rekao je pakistanski predsednik.“

Mušaraf se nedvano založio za reviziju propisa poznatih kao “Hudud”, usvojenih 1979 godine. Tim propisima se predvidjaju oštre kazne za one koji krše islamski zakon, ukljuèujuæi smrt kamenovanjem za vanbraène seksualne odnose žena, kao i amputacije udova za druge prekršaje. Pakistanci takodje mogu biti osudjeni na smrt za bogohuljenje. Do sada niko nije, u skladu sa tim zakonima, osudjen na smrtnu kaznu ili ubogaljen. Medjutim, neki Pakistanci su u sluèajevima bogohuljenja izdžali duge zatvorske kazne, pod pretnjom smrtne presude. Pored toga, izvestan broj Pakistanaca, koji su bili optuženi za bogohuljenje, pobili su ekstremisti nakon što su oslobodjeni optužbe, ili ih èak ubili pre nego što bi njihovi sluèajevi dospeli do suda.

“Zakon o bogohuljenju treba preispitati tako da bi pravda mogla da bude zadovoljena i da zbog njegove zloupotrebe stradaju nevine osobe.”

On je takodje naveo da želi da ojaèa zakone ” kojima bi se otklonila netolerantna praksa” , takozvanog ubistva u odbranu èasti. Svake godine, stotine Pakistanki , ukljuèujuæi žrtve silovanja, bivaju ubijene su od strane svojih muških rodaka zbog kršenja seksualnih tabua. Predsednik Mušaraf je rekao da je krajnje vreme da se održi nacionalna debata o pakistanskim verskim zakonima.

“ Da li je uèenje Islama takvo da o njemu ne možemo ni da razgovaramo? Islam nas poduèava da diskutujemo, da moramo da diskutjemo, da bismo došli do zakljuèka putem konsenzusa. A mi sada ne želimo da razgovaramo o neèemu što smo sami stvorili.“

“Treba da pokažemo svetu za šta se Pakistan zalaže i koji je stav ove zemlje” rekao je predsednik Mušaraf, i da ukažemo da smo “ mi jedna progresivna, tolerantna, otvorena i moderna država.”

Predsednik Džordž Buš je rekao da ” uspešna društva garantuju versku slobodu--odnosno pravo na veroispovest bez straha od kriviènog gonjenja.” i da uspešna društva, kako je naglasio, takodje priznaju “ prava žena.”

XS
SM
MD
LG