Linkovi

<img align=left border=1 width=160 hspace=8 src="http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=Calories/v=2/l=IVI/*-http://www.vienna-doctor.com/images/Pictures/cut_calories.jpg">Što manje kalorija, to duži život? - 2004-06-03


Istraživaèi na medicinskom fakultetu univerziteta Vašington u Sent Luisu, u državi Misuri, koji su sproveli tu studiju, kažu da smanjeni rizik od bolesti znaèi – duži ljudski vek od proseènog. Istraživaèi su uporedili zdravlje ljudi koji jedu visokokaloriènu hranu sa zdravljem onih koji unose dosta manje kalorija; i u ovoj drugoj grupi ustanovili smanjenu podložnost blokade arterija. Poznato je da mast može da zatvori dotok krvi u srce i mozak i prouzrokuje srèani udar. Istraživaèi su pronašli kandidate za svoju studiju u Udruženju za zdravu ishranu, èiji èlanovi se trude da jedu 10 do 25 % manje kaloriènu hranu od proseènih Amerikanaca. U istraživanju je uèestvovalo 18 èlanova udruženja, starosti izmedju 35 i 82 godine, koji su se tokom perioda od 3 do 15 godina hranili niskokaloriènom hranom. Zdravstvene podatke te grupe lekari su poredili sa podacima grupe ljudi koja se hranila – kao proseèni Amerikanac. Prva grupa je unosila 1100 do 2000 kalorija dnevno, zavisno od visine, težine i pola: 26% kalorija od proteina, 28% od masti i 46% od složenih ugljenih hidrata kojih ima u žitaricama. Druga grupa je unosila 2000 i 3500 kalorija na dan: 18 % od proteina , 32 % od masti i 50% od ugljenih hidrata iz šeæera i žitarica. Obe grupe su bile podvrgnute redovnim testovima za utvrdjivanje blokade arterija i meren im je krvni pritisak i nivo nekoliko hemikalija u krvi, ukljuèujuæi holesterol i trigliceride. Lekari su ustanovili da su pojedini ispitanici, koji su jeli niskokaloriènu hranu, imali rezultate kao da su mnogo godina mlaði. Drugim reèima, potvrðeno je ono što mnogi veæ znaju: što manje kalorija, to duži vek.

XS
SM
MD
LG