Linkovi

Iraèka sloboda - 2004-06-03


Predsednik Džordž Buš rekao je da SAD predvodjena koalicija u Iraku ima ” jasan cilj, koji svi razumeju, a to je da iraèki narod preuzme upravu nad Irakom, prvi put za nekoliko generacija.” Taj cilj se ostvaruje. Veæ je 14 ministarstava pod direktnom kontrolom Iraèana. Koalicija æe 30-tog juna preneti potpun suverenitet privremenoj iraèkoj vladi. Kao što je amerièki državni sekretar Kolin Pauel rekao, prenos suvereniteta æe utrti put nacionalnim izborima:

”Kada se uspostavi privremena vlada i nastavi obnova zemlje, Iraèani æe zatim, do kraja ove godine, izabrati poslanike u nacionalnoj skupštini, ali ne kasnije od januara iduæe godine - rekao je Pauel. Zatim sledi osnivanje privremene vlade, sastavljanje i ratifikacija novog ustava i održavanje potpuno demokratskih nacionalnih izbora do kraja 2005 godine. To je put koji predstoji, i koji treba slediti.”

Dok ta tranzicija traje, rekao je Pauel, koalicija æe pomoæi da se uspostave bezbednost i stabilnost, koju demokratija zahteva.

“Da bi se obezbedilo da Iraèani brzo steknu sposobnost da se brinu o svojoj bezbednosti, mi æemo ubrzati proces pripremanja Iraèana da brane svoju zemlju i obavljaju policijske dužnosti. Mi takodje èinimo sve što možemo da bi ubrzali obnovu iraèke industrijske i društvene infrastrukture, od elektriène energije i sistema za proizvodnju nafte, do obnove škola, univerziteta, zdravstevnih objekata i drugog.”

Decenije opresije Sadama Huseina uništile su sve nade Iraèana. Medjutim, iraèki narod želi svoju nezavisnost i on æe je dobiti. Prenos suvereniteta neæe biti lak, i dok se datum prenosa uprave približava, Iraèani æe vervatno bitu suoèeni sa novim nasiljem grupa koje se protive demokratiji. Kao što je predsednik Buš rekao, “ teroristi i lojalisti Sadama Huseina radije bi da vide da brojni Iraèni poginu, nego da žive u slobodi. Medjutim, rekao je on, teroristi “neæe odluèivati o buduænost Iraka.”

XS
SM
MD
LG