Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/ap_iraq_new_prime_min_council_150.jpg">Izaslanik Ujedinjenih nacija u Iraku o izboru èlanova nove prelazne vlade - 2004-06-02


Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Irak Lahdar Brahimi energièno je branio svoju ulogu u izboru iraèke prelazne vlade, ali je priznao da neæe svi biti zadovoljni tim sastavom. Dopisnica Glasa Amerike Ališa Riu izveštava iz Bagdada:

Lahdar Brahimi kaže da se konsultovao sa mnogim ljudima iz iraèkih raznolikih društvenih segmenata pre no što je formirao novu prelaznu vladu koja treba da preuzme vlast. Novi kabinet, predstavljen na juèerašnjoj ceremoniji u Bagdadu, sastavljen je od advokata, politièara, akademika, aktivista za ljudska prava, inženjera i biznismena koji pripadaju razlièitim etnièkim i verskim grupama. Sastav vlade je u oštrom kontrastu u odnosu na režim bivšeg diktatora Sadama Huseina, koji je birao svoje zamenike i ministre samo iz odabrane grupe sunitskih Muslimana u svom rodnom gradu Tikritu. Izaslanik Ujedinjenih nacija je rekao da je svestan da neki Iraèani neæe biti zadovoljni prelaznim rukovodstvom, za koje mnogi smatraju da ima suviše jake veze sa Iraèkim vladajuæim savetom, imenovanim od strane Sjedinjenih Država, i Amerikancima predvodjenih koalicionih vlasti.

”Neki æe smatrati da je ovaj ili onaj izbor u najmanju ruku kontroverzan. Medjutim, nemoguæe je da izbor ove vrste bude znaèajno drugaèiji. Sveukupni sastav vlade odražava ponekad izuzetno težak proces pregovora uz realistiène kompromise. Ja se veoma nadam da æe oni videti da ova vlada, iako možda ne odražava sve ono èemu su se nadali, predstavlja najbolji moguæi ishod u ovom trenutku.“

Ovaj sedamdesetogodišnji diplomata demantovao je izveštaje medija u Iraku da nije u potpunosti uspeo da sprovede mandat Ujedinjenih nacija o izboru èlanova prelazne vlade. On je kritikovao izveštaje u kojima je navedeno da je on praktièno samo udario peèat na odluku Iraèkog vladajuæeg saveta i šefa Koalicionih vlasti Pola Bremera. Brahimi je rekao da je poslat u Irak na zahtev Bremera i vladajuæeg saveta kako bi olakšao taj proces, a ne kako bi diktirao njegov ishod.

”Vi u štampi ste smatrali da sam ja ovde da sam sastavim vladu. Ali taj proces ima više faktora. Išli smo po zemlji i razgovarali sa ljudima, slušali njihove sugestije, ukljuèujuæi Vladajuæi savet i Koalicione vlasti. Medjutim, pre deset ili petnaest dana, morali smo da poènemo proces formiranja kabineta. Tada smo sastavili radnu grupu u kojoj su bili pripadnici Koalicionih privremenih vlasti, Ujedinjenih nacija i Vladajuæeg saveta.“

Kolicioni funkcioneri su oduvek insistirali da æe Brahimi imati poslednju reè o sastavu prelaznog kabineta. On sam kaže da novi prelazni iraèki lideri , èiji je glavni posao da pripreme zemlju za izbore do januara, moraju vrlo brzo da uspostave sopstvenu verodostojnost i dokažu da skeptici nisu bili u pravu.

XS
SM
MD
LG