Linkovi

Bezbjednost crnogorske granice - 2004-05-31


Obezbeðenje državnih granica je jedan od kljuènih preduslova za ulazak zemalja Jugoistoène Evrope u Evropsku uniju. U Crnoj Gori, preduzimaju se intenzivne aktivnosti na planu radikalnih društvenih i ekonomskih reformi, koje su od kljuènog znaèaja za suzbijanje prekograniènog kriminala i uspešnu kontrolu granica. Kliknite na link da pogledate prilog Nebojše Redžiæa.

XS
SM
MD
LG