Linkovi

Dan seæanja - 2004-05-31


Danas je Dan seæanja kada Amerikanci odaju poštu svojim sunarodnicima koji su dali živote u borbi za slobodu. Od 1775. godine do danas, Amerikanci su se borili za slobodu u mnogim krajevima sveta -- od širokih polja u Francuskoj do planinskih podruèja u Koreji. Amerièka predanost toj borbi je i danas na probi, istièe predsednik Buš:

“Dve godine nakon oslobaðanja Avganistana naše trupe se i dalje suoèavaju sa opasnošæu. Naša koalicija vodi agresivne racije radi iskorenjivanja preostale pripadnike Talibana i Al Kaide. Nova avganistanska vojska doprinosi stabilizaciji te zemlje. Iako se još uvek suoèava sa izazovima, Avganistan je odmakao daleko od more talibanskog režima. ”

Nakon više od godinu dana otkako je koalicija na èelu sa Sjedinjenim Državama svrgnula sa vlasti Sadama Huseina, Amerikanci su nastavili da budu u službi Iraka. No, teroristi nastoje da zaustave raðanje demokratije u toj zemlji, kaže predsednik Buš:

“Ti elementi Sadamovog represivnog režima i tajne policije su se reorganizovali, ponovo naoružali i usvojili taktiku terorista. Oni se nadaju da æemo mi Amerikanci, naša koalicija i Iraèani, izgubiti strpljenje pre nego što doðe do efikasnog prenosa vlasti i Iraèani budu sposobni da sami brane svoju slobodu.”

Tokom èitave istorije Amerikanci su uspeli da istraju. Pre 60 godina, stotine hjiljada Amerikanaca, zajedno sa trupama iz Britanije i mnogih drugih zemalja, obavljali su pripreme za jednu od najtežih i najopasnijih vojnih operacija u istoriji. 6. juna 1944., poèeo je desant u Normandiji u Francuskoj koja je bila pod okupacijom nacistièke Nemaèke. Drugi Svetski rat okonèan je 1945. sa totalnim porazom nacistièke Nemaèke i pripadnika njene osovine, fašistièke Italije i Imperijalnog Japana. Danas, Sjedinjene Države i njihovi saveznici su suoèeni sa novom pretnjom. Po reèima predsednika Buša “naši teroristièki neprijatelji imaju viziju kojom objašnjavaju svaki svoj ubilaèki akt. Oni žele da nametnu zemljama Bliskog Istoka režima poput talibanskog.”. Amerikanci, njihovi prijatelji i saveznici -- kako je rekao predsednik Buš -- “ istrajaæe i poraziæe neprijatelje i oèuvati teško osvojeni prostor slobode”.

XS
SM
MD
LG