Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/aptn_uk_blair_eng_150_30may04.jpg">Toni Bler: Ne verujem da je rat protiv Iraka poveæao opasnost od meðunarodnog terorizma - 2004-05-30


U intervjuu za BBC televiziju, premijer Bler je rekao da je pogrešna tvrdnja da je invazija Iraka uèinila svet manje bezbednim.

«Teroristi su prisutni u Iraku. Oni su prisutni i u Saudijskoj Arabiji. Takodje ih ima u evropskim zemljama, kao i u našoj zemlji. Ne radi se o tome da je situacija u Iraku dovela do toga. Terorizam postoji veæ godinama i to je stvarna bezbednosna pretnja. Rešiti situaciju u Iraku i uspostaviti stabilnu vladu je deo borbe protiv terorizma.»

Prošle nedelje Medjunarodni institut za strateškke studije, sa sedištem u Londonu, objavio je studiju prema kojoj je rat u Iraku doveo do poveæanja broja èlanova al Kaide širom sveta. Institut je procenio da al Kaida sada ima 18 hiljada pripadnika u 60 zemalja. Medjutim, Bler se u svom intervjuu usprotivio èestim kritikama da koalicija u Iraku nema pravu strategiju za tu zemlju posle konèanja ratnih operacija.

«Kada ljudi kažu - niste imali plan za Irak - to nije taèno. Mi smo zapravo imali takav plan i mi ga sprovodimo. Medjutim, pitanje terorizma je veoma ozbiljno. Nema sumnje da teroristi, zahvaljujuæi i veoma jednostavnoj strategiji koju imaju, mogu da nanesu veliku štetu.»

Upitan da li smatra da je bezbednosna situacija sada gora nego što je oèekivao pre godinu dana, britanski lider je odgovorio potvrdno, dodavši da oèekuje još veæe probleme u narednim danima.

«Ovo je najgori trenutak do sada, a narednih meseci neki ljudi æe biti u iskušenju da pokušaju sve što mogu da bi narušili proces u Iraku i mi moramo da budemo spremni za to.»

Prošle nedelje britanski sekretar za odbranu saopštio je da æe Britanija uputiti još 370 vojnika u Irak. Ima spekulacija da bi još tri hiljade britanskih vojnika moglo da bude upuæeno u Irak kasnije. Bler nije negirao ta nagadjanja, rekavši da velièina britanskih snaga u Iraku ostaje otvoreno pitanje, ali je dodao da oèekuje da æe se broj britanskih vojnika u Iraku znatno smanjiti do kraja sledeæe godine. Toni Bler je takodje priznao da su fotografije sa prizorima zlostavljanja iraèkih zatvorenika u bagdadskom zatvoru Abu Graib, predstavljale veliki udarac za nastojanja da se pridobije podrška arapskog sveta, ali je dodao da æe pravi test za ukupna nastojanja koalicije u Iraku doæi tek kasnije.

«Kada se radi o šteti koju su te fotografije nanele mislim da je pitanje i za Iraèane i za ceo region da li smo doprineli da stanje u Iraku bude bolje nego ranije.

Uprkos gubljenju podrške medju britanskim biraèima, zbog politike u Iraku, britanski premijer je najavio da æe predvoditi Laburistièku stranku na sledeæim opštim izborima, koji bi trebalo da se održe sledeæe godine.

XS
SM
MD
LG