Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/ap_Dan_Senor_Kimmitt_25may04_150.jpg ">Prekinute ofanzivne operacije protiv milicije Muktade al-Sadra - 2004-05-27


Vest o postignutom sporazumu saopštio je Den Sinor, portparol koalicionih vlasti:

“Èim iraèke snage bezbednosti budu preuzele održavanje javne bezbednosti i ponovo budu uspostavljeni red i mir, koalicione snage æe se vratiti u svoje baze u blizini Nadžafa. Zaštitne jedinice biæe rasporeðene oko kancelarije koalicionih vlasti, vladinih zgrada i policijskih stanica. Biæe prekinute sve ofanzivne operacije, ali æe koalicione snage nastaviti patrole. Koalicione snage takoðe zadržavaju pravo na samoodbranu.”

Sinor je postignuti dogovor nazvao dobrim korakom. Muktada al-Sadr je nekoliko puta nudio prekid vatre, ali ga je amerièka strana odbila zahtevajuæi da se preda iraèkim vlastima i da raspusti svoju vernu miliciju. Iako se ne zna taèno šta je 30-godišnjeg šiitskog sveštenika navelo da ponovo ponudi prekid vatre, zna se da je kljuènu ulogu u tome imao veliki ajatola Ali al-Sistani. Ajatola al-Sistani je više puta upozorio al-Sadrovu miliciju i amerièke trupe da borbe u blizini jednog od najsvetijih šiitskih svetilišta nisu prihvatljive. Iraèki savetnik za nacionalnu bezbednost, Mufavak al-Rabaja je nešto ranije proèitao al-Sadrovu ponudu za prekid žestokih višenedeljnih borbi izmeðu njegove milicije i amerièkih trupa na jugu i u središtu Iraka.

Po al-Rabajevim reèima, al-Sadr je pristao da povuèe iz Nadžafa sve pripadnike svoje milicije poznate pod imenom Mahdijeva armija, osim onih koji su iz tog grada i prihvatio ulazak iraèke policije i snaga bezbednosti koje treba ponovo da uspostave red u Nadžafu. Al-Rabaja je takoðe naveo da al-Sadr još traži da amerièka koalicija ukine poternicu za njim - u vezi sa prošlogodišnjim ubistvom jednog umerenog šiitskog sveštenika. Koalicija nije prihvatila taj zahtev, ali dve strane veæ preduzimaju prve korake za uspostavljanje mira u gradu. Nekoliko šiitskih èlanova iraèkog Vladajuæeg saveta otputovalo je u Nadžaf da bi pomogli u pregovorima, jer smatraju da bi uspostavljanje mira u tom delu Iraka znatno doprinelo neometanom prenosu vlasti 30. juna.

XS
SM
MD
LG