Linkovi

Prenos vlasti u Iraku - 2004-05-27


Pomoæi Iraèanima da izgrade stabinu demokratiju, posle decenija diktatorskog režima, je ogroman poduhvat. Teroristi i ostaci Sadamovog režima taj posao otežavaju. Meðutim to im neæe poæi za rukom. Predsednik Džordž Buš, je rekao da koalicione snage imaju ”cilj koji je svima jasan- da Iraèani prvi put posle mnogo godina dobiju kontrolu nad Irakom“.

”Amerièki zadatak nije samo da pobedi neprijatelja, veæ i da prijatelju omoguæi slobodnu, reprezentativnu vladu koja æe služiti svom narodu i boriti se za njega. Što pre postignemo taj cilj, pre æemo završiti posao.“

Znaèajan korak biæe preduzet 30. juna kada koaliciona vlada bude predala vlast privremenoj iraèkoj vladi koja æe pripremati izbore. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Laktar Brahimi konsultuje se sa mnogim Iraèanima oko sastava prelazne vlade.

”Drugi korak uvoðenja demokratije u Iraku, rekao je predsednik Buš, je pomoæ oko uspostaljanja stabilnosti i bezbednosti, što demokratija podrazumeva.“

”Iraèka vojska, policija i granièari poèeli su da preuzimaju veæe obaveze, a vremenom æe, kada se amerièke i koalicione snage povuku, postati glavnii branioci iraèke bezbednosti.“

Treæi korak je obnova iraèke infrastrukture i privrede. Koalicione snage pomažu Iraèanima da obnove škole, renoviraju zdravstvene ustanove, poprave mostove i poveæaju proizvodnju elektriène enegrige. Uvedena je nova valuta. Iraèki vladajuæi savet je odobrio novi zakon koji, prvi put posle nekoliko decenija, omoguæava strane investicije u zemlju. Iraèka proizvodnja nafte je dostigla preko dva miliona barela dnevno, a ostvareni prihod u ovoj godini iznosi skoro šest milijardi dolara. Taj novac se koristi za pomoæ Iraèanima.

Ispunjenje svih ovih koraka, koji æe omoguæiti Iraèanima da sami izaberu vladu, neæe biti lako. ”Teroristi i Sadamovi lojalisti više bi želeli da mnogi Iraèani izgube život nego da žive u slobodi” rekao je predsednik Buš i ukazao da teroristima neæe uspeti da odluèuju o buduænosti Iraka.

XS
SM
MD
LG