Linkovi

<img align=left border=1 width=80 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20040526/thumb.sge.tte00.260504153000.photo00.default-384x264.jpg ">Novi amerièki program uklanjanja nuklearnmog otpada - 2004-05-26


Sjedinjene Države obelodanile su danas novi globalni program za uklanjanje visoko riziènog materijala iz nuklearnih reaktora koji predstavljaju pretnju za bezbednost u svetu. Kako iz Beèa izveštava dopisnica Glasa Amerike Melani Sali, Vašington æe u tome saraðivati sa Meðunarodnom agencijom za atomsku energiju:

NARR: Na današnjoj konferenciji za štampu u Beèu, amerièki sekretar za energetiku Spenser Abraham izrazio je zabrinutost amerièke administracije da bi nuklearni materijali mogli da padnu u ruke terorista, odnosno -- kako se izrazio -- ludaku koji ima ambiciju da uništi neku prestonicu u svetu.

“Jednim od važnih prioriteta smatramo globalno èišæenje radiološkog materijala koji nije dovoljno zaštiæen ili je toliko opasan da mu se mora posvetiti pažnja. Od danas poèinje Inicijativa za otklanjanje globalne pretnje, koju æe moj sekretarijat voditi u ime predsednika Buša i amerièke vlade”.

Sjedinjene Države su izdvojile 450 miliona dolara za taj program koji æe se ostvarivati u partnerstvu sa Rusijom i Meðunarodnom agencijom za atomsku energiju. Programom se predviða otklanjanje, skladištenje i prerada opasnog nuklearnog materijala iz više stotina istraživaèkih reaktora širom sveta.

Takoðe se predviða vraæanje obogaæenog uranijuma u zemlju porekla, odnosno Rusiju do kraja ove godine i povratak svih potrošenih nuklearnih šipki do kraja ove decenije. Procenjuje se da oko 200 straijih nauènih reaktora uskoro treba da bude zatvoreno.

Na današnjoj konferenciji za novinare, šef Meðunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed Elbaradej je istakao potrebu uspostavljanja kontrole opasnog materijala zbog rizika globalnog crnog tržišta nuklearnog materijala.

Na istoj pres konferenciji, amerièki sekretar Abraham je naveo da æe kasnije ove godine biti održana velika meðunarodna konferencija na kojoj æe biti razmotreni naèini za sakupljanje i obezbeðivanje materijala u sluèajevima koji iziskuju kolektivan meðunarodni napor.

XS
SM
MD
LG